ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize Sunmuştur



Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

AMİN
***NAMAZDA FATİHAYI İMAM BİTİRİNCE AMİN'İ CEHREN SÖYLEMEK***
(AYRICA DUADAN SONRA DEMEK )



6209 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:
"İnsanlar amin demeyi terkettiler.
Halbuki Resulullah aleyhissalatu vesselam,
namazda "gayri'l mağdubu aleyhim ve la'd-dallin" deyince amin derdi, bunu ön saftakiler işitirdi,
sonra mescid amin sesiyle dalgalanırdı.



6210 - Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın "Ve la'd-dallin" deyince amin dediğini işittim."



6211 - Hz. Aişe radıyallahu anha'nın anlattığına göre:
"Resulullah aleyhissalatu vesselam:
"Yahudiler, sizi, selamınız ve amin deyişiniz sebebiyle kıskandıkları kadar bir başka şey için kıskanmamışlardır" buyurmuşlardır."



6212 - İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor:
"Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Yahudiler sizi, amin deyişiniz kadar bir başka şey için kıskanmazlar. Öyleyse amin sözünü çok söyleyin."



Ebû Müsabbih el-Makrâî, Ebû Züheyr en-Nümeyrî (radıyallahu anh)'den naklen anlatıyor:
"Bir gece Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile beraber çıktık.
Derken bir adama rastlatdık.
Sual (ve Allah'tan talep) hususunda çok ısrarlı idi.
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onu dinlemek üzere durakladı. Ve:
"Eğer (duayı) sonlandırırsa vâcib oldu!" buyurdu.
Kendisine:
"Ne ile sonlandırırsa ey Allah'ın Resûlü!" denildi.
"Amin ile" dedi, uzaklaştı.
Adama: "Ey fülan! duanı âminle tamamla ve de gözün aydın olsun!" dedi."
Ebû Dâvud, Salât 172, (938).[1]


AMİN DEMENİN FAZİLETİ


2513 -Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"İmam âmîn deyince siz de âmîn deyin. Zira kimin âmîn'i meleklerin âmîn'ine tevâfuk ederse geçmiş günahları affedilir."
İbnu Şihâb der ki: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) âmîn derdi."
Buhârî Ezân 112; Müslim, Salât 72, (410); Muvatta, Salât 44, (1, 87); Ebü Dâvud, Salât 172, (936); Tirmizî, Salât 185 (250); Nesâî, İftitah 34, 35, (2,144); İbnu Mâce İkâmet 14, (851).



2514 - Buhârî'de diğer bir rivâyette şöyle gelmiştir:
"Kârî (okuyucu) âmîn deyince siz de âmîn deyin. Zîra melekler "âmîn" der.
Kimin amîn'i meleklerin âmîn'ine tevâfuk ederse geçmiş günahları affedilir.
Buhârî, Da'avât 63.[2]



FATİHADAN SONRA “AMİN” DEMEK



248- Vâil ibn Hucr (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim:
“…Gayrilmağdubi aleyhim ve lazzallin” ayetini de okuduktan sonra “Amin” dedi ve bu kelimede sesini yükselterek, uzatarak söyledi demiştir.
(Nesâî, İftitah: 33; Dârimî, Salat: 38) [3]



FATİHADAN SONRA “AMİN” DEMENİN DEĞERİ VE KIYMETİ



250- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre,
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
imâm Amin deyince sizde Amin deyin.
Kimin “Amin” demesi meleklerin “Amin” demesine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları affedilir.
(Nesâî, İftitah: 35; Dârimî, Salat: 38) [4]



Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu:
"İmam, amin dediği zaman arkasından siz de amin deyiniz. Çünkü her kimin amin demesi meleklerin amin demesine uyarsa geçmiş günahları bağışlanır."
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 618[5]




   Kaynak:
[1]: KutubuSitte7300 Namaz..:Dua:
[2]:KutubuSitte7300..:Namaz..:AMİN DEMENİN FAZİLETİ
[3]:İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan..:Namaz Bölümleri :..:Bölüm: 184 Ø FATİHADAN SONRA “AMİN” DEMEK
[4]:İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan..:Namaz Bölümleri :..:Bölüm: 185 Ø FATİHADAN SONRA “AMİN” DEMENİN DEĞERİ VE KIYMETİ
[5]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki ..:Namaz Bölümü





“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir