ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

ALTIN YÜZÜK
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize yedi şeyi yasakladı:
Altın yüzükler altın ve gümüş kaplar, ipekli eyer yaygıları, ipekli kıssi kumaşlar, istibrak denen kalın ipekli kumaşlar, ibrişim kumaşlar ve ipek kumaşlar.
Buhari, İsti'zan 8, Cenaiz 2, Mezalim 5, Nikah 71, Eşribe 28, Marza 4, Libas 28, 36, 45, Edeb 124, Eyman 9, Müslim, 3, (2066), Tirmizi, Edeb 45, (2810), Nesai, Zinet 92, (8, 201)


Ali b. ebî Talib (r.a.)’den rivâyet edilmiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.) ipekli ve sarıya boyanmış elbise giymekten, altın yüzük kullanmaktan ve rükû’da Kur’ân okumaktan yasakladı.”
Bu konuda İbn Abbâs’tan da hadis rivâyet edilmiştir.Tirmîzî: 264-Müslim, Salat: 41; Nesâî, İftitah: 97)
İbn Mes'ud (r.a) şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a) şu on şeyi kerih gördü.
1- Sufrayi, yani halûk sürünmeyi,
2- Beyaz kılları değiştirmeyi,
3- Eteği sürümeyi,
4- Altın yüzük takınmayı,
5- Mahalli olmayan yerde zineti göstermeyi,
6- Zar atmayı,
7- Muavvizat'ın dışında bir şeyle rukye yapmayı,
8- Nazar boncuğu takmayı,
9- Meniyi mahallinden başka yere akıtmayı,
10- Çocuğu(n sütünü) bozmayı, Bu sonuncusunu haram kılmadan kerih gördü. [1]


97- KİTÂBU'L-İTİSÂM Bİ'L-KİTÂBİ VE'S-SÜNNETİ
4- Peygamber(S)'İn Fiillerine Uymak Babı
29-.......Abdullah ibn Umer (R) şöyle demiştir:
Peygamber (S) altından bir mühür yüzük edinmişti.
Bunu görünce insanlar da altın­dan birtakım yüzükler edindiler.
Bunun üzerine Peygamber:
— "Ben altından bir mühür yüzük edinmiştim" buyurdu da onu parmağından çıkarıp attı ve:
"Ben bundan sonra ebediyyen bu altın yüzüğü takmayacağım" buyurdu. Bunun üzerine insanlar da kendi altın yüzüklerini çıkarıp attı­lar [2]


BÖLÜM: 195 Ø RÜKÛ’ VE SECDELERDE KUR’ÂN OKUNMAZ
264- Ali b. ebî Talib (r.a.)’den rivâyet edilmiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.) ipekli ve sarıya boyanmış elbise giymekten, altın yüzük kullanmaktan ve rükû’da Kur’ân okumaktan yasakladı.” (Müslim, Salat: 41; Nesâî, İftitah: 97) [3]


   Kaynaklar:
[1]: Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/304-305.Nesâî, Zinet 17; Ahmet 1,380,397,439.
[2]: Sahih-i Buhari Mehmet Sofuoğlu Kitabu-l itisam
[3]: Tirmiz Namaz Bölümleri Namaz Vakitleri Tercume Abdullal Parlayan

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir