ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

SAÇ SAKALDAKİ AK KILLAR / SAÇ SAKALDAKİ AK KILLARI YOLMAYIN2107 -Amr İbnu Şu'ayb an ebîhi an ceddihî (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Saçtaki akları yolmayın.
Zîra bir kimse müslüman iken tek bir kıl bile ağarmış olsa, bu Kıyamet günü onun için mutlaka bir nur olur."
Ebü Dâvud, Tereccül 17, (4202); Tirmizî, Edeb 56, (2822)
2126 -Yahya İbnu Saîd'in anlattığına göre,
Saîd İbnu'l Müseyyeb (rahimehullah)'ten şunu işitmiştir:
"İbrahim (aleyhisselâm),
misafir ağırlayan ilk kimse idi.
Keza o ilk sünnet olan kimseydi,
bıyığını kesenlerin ilki,
saçında aklık görenlerin ilki de o idi.
Ak saçları görünce:
"Ya Rabbi bu nedir?" diye sormuş;
Rabbi de:
"Bu vakardır ey İbrahim!" demiş.
O da: "Rabbim! Öyleyse vakarımı artır!" diyerek duada bulunmuştur
." Rezîn şunu ilave etmiştir. "Bu sırada Hz. İbrahim 120 yaşındaydı. Bundan sonra 80 yıl daha yaşadı."
Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 4, (2, 922).
2131 - Ebü'l-Husayn el-Heysem İbnu Şefi anlatıyor:
"Ben ve künyesi Ebu Âmir olan Meâfirli bir arkadaşım İliya (da denen Kudüs)'da namaz kılmak üzere beraberce yola çıktık.
Onlara kıssa anlatan büyükleri, Ezd kabilesine mensup Ebü Reyhâne künyesini taşıyan bir Sahâbi idi.
Ebü'l-Hüsayn der ki:
"Arkadaşım benden önce mescide vardı.
Sonra da ben geldim ve yanına oturdum.
Bana: "Ebü Reyhâne'nin anlattığına yetiştin mi?" dedi.
"Hayır!" diye cevap verince:
"Ben onun anlattığını dinledim, diyordu ki:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) on şeyi yasakladı:
Dişleri törpüleyip inceltmek,
dövme yapmak,
(erkeklerin saç ve sakallarındaki akları, kadınların yüzlerindeki tüyleri) yolması,
kadının kadınla,
erkeğin erkekle aynı örtü altında arada bir mânia olmadan yatması,
erkeğin Acemler gibi elbisesinin alt kısmına ipek şerit ilâve etmesi,
yine Acemler gibi omuzlarına alem olarak (dört parmak genişliğinden fazla) ipek koyması,
yağmacılık yapması;
saltanat sahibi olmayanın (Acemlerin ziyyi (süsü) durumunda olan) kaplan (derisinin) üzerine oturması ve yüzük takması."
Ebü Dâvud, Libâs 11, (4049); Nesâî, Zînet 20, (8, 143); İbnu Mâce, Libâs 47, (3655).
4650 - Amr İbnu Abese radıyallahu anh anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Kim müslüman olduğu halde, saçından bir kıl beyazlarsa, bu, Kıyamet günü onun için bir nûr olur. Kim Allah yolunda bir ok atarsa, bu düşmana değse de değmese de, atan için bir köle azadı yerine geçer. Kim mü'min bir köleyi azad ederse bu onun için cehennemden bir azadlık vesilesi olur: Her bir uzuv için bir uzvu ateşten kurtulur.
Tirmizi, Fezailu'-Cihad, (1634); Nesai, Cihad 26, (6, 26); Ebu Davud, Itk 14, (3966).[1]
1634- Sâlim b. ebî’l Ca’d’den rivâyete göre: Şurahbil b. Sımt şöyle demiştir:
Ey Ka’b b. Mürre! Bize Rasûlullah (s.a.v.)’den hadis aktar fakat dikkatli ol eksik ve fazla bir şeyler söyleme Ka’b b. Mürre dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim şöyle diyordu: “İslam yolunda kimin bir kılı ağarırsa kıyamet gününde o kıl o kimse için bir ışık (nur) olacaktır.”
(Nesâî, Cihâd: 9)
1635- Amr b. Abese (r.a.)’den rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Kim Allah’ın dinini yeryüzünde en üstün kılma yolunda gayret ederek saç ve sakalını ağartırsa o kıllar kıyamet günü kendisi için nur, ışık olacaktır.”
(Nesâî, Cihâd: 9)[2]
   Kaynak:
[1]:KutubuSitte7300
[2]:Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan:cihâdın değer ve kıymeti Ø müslüman olma yolunda saçları ağaran kimse bölüm: 9

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir