ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

AHMED (A.S)Cubeyr b. Mut'im'den (r.a.) rivayet edildiğine göre: Raesulullah (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben o Mahiyim ki küfr benimle mahvedilir. Ben o Haşir'im, ki insanlar benim arkamda toplanır. Ben Akıb'im. Akıb, kendisinden sonra hiçbir Peygamber bulunmayandır." Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4342:[1]
2840- Cübeyr b. Mut’ım (r.a.)’in babasından rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Benim isimlerim vardır:
“Ben Muhammed’im=övülmüş birisiyim;
Ben Ahmed’im=En övgün kimseyim:
Ben Mahi’yim=İmha ediciyim, Allah benimle küfrü imha edecektir:
Ben Haşîrim=İnsanlar benden sonra haşredileceklerdir;
Ben Akîb=Sonuncuyum, benden sonra peygamber gelmeyecektir.
(Buhârî, Menakıb: 27; Müslim, Fedail: 17)[2]
   Kaynak:
[1]:EL-LU'LUU VE'L-MERCAN (Buharî ve Müslim'in ittifak ettikleri Hadis'ler) Muhammed Fuad ..:FAZİLETLER
[2]:Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan:..:edeb bölümleri..:bölüm: 67 Ø Rasûlullah (s.a.v.)’in değişik isimleri de var mıdır?

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir