ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

ADAM ÖLDÜRMEK / DOKSANDOKUZ KİŞİ ÖLDÜREN ADAM


Ebû Bekre Nüfey İbni Hâris es-Sekafî (ra)’den rivayet edildiğine göre
Resulullah (as)öyle buyurdu:“İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir”. Bunun üzerine ben:- Yâ Resûlallah! Öldürenin durumu belli, ama ölen niçin cehennemdedir? diye sordum. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:“Çünkü o, arkadaşını öldürmek istiyordu” buyurdu.
Buhârî, Îmân 22, Diyât 2, Fiten 10; Müslim, Kasâme 33, Fiten 14, 15.[1]
Ebu Saîd Hudrî'den (r.a.) rivayet edildiğine göre:
Allah'ın Peygamber'i (a.s.) şöyle buyurdu:
"Sizden evvelki ümmetler içinde bir adam vardı ki doksan dokuz insan öldürmüştü.
Bu zat, yeryüzü insanlarının en aliminin kim olduğunu sordu.
Kendisine bir rahip gösterildi.
O da rahibe gelerek kendisinin doksan dokuz kişi öldürdüğünü ve tevbesinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu.
Rahip:
Hayır, edilmez diye cevap verdi.
Bu cevap üzerine katil o rahibi de öldürdü.
Bununla sayıyı yüze tamamladı.
Sonra yine yeryüzü halkının en alimini sordu.
Alim bir kimse gösterildi.
Onun yanına gelince:
Bu adam yüz tane insan öldürmüştür.
Acaba Onun için bir tevbe yolu var mıdır? dedi.

O: Evet vardır, insan ile tevbesi arasına kim girebilir?
Sen filan yere git.
Çünkü orada Allah'a ibadet etmekte olan bir takım insanlar vardır.
Sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et ve sakın bir daha kendi memleketine dönme.
Çünkü orası kötü bir çevredir, dedi.

Bunun üzerine adam gitti.
Nihayet yolun yarısına vardığı zaman eceli geldi.
Bu sefer rahmet melekleri ile azap melekleri çekişmeye başladılar:
Rahmet melekleri:
Bu adam tevbe ederek ve kalbi ile Allah'a yönelerek geldi dediler.
Azap melekleri de: Bu adam hiç bir hayır işlememiştir dediler.
Bu sırada insan kılığında başka bir melek geldi.
Her iki taraf bu meleği aralarında hakem yaptılar.
O melek:
Şimdi siz buradan itibaren geldiği yer ile gideceği yerin mesafesini ölçün.
Bulunduğu bu yer, hangisine daha yakın ise bu kimse oraya ait olur dedi.
Melekler mesafeleri ölçtüler ve adamın gitmek istediği yere daha yakın olduğunu gördüler.
Bunun üzerine onun ruhunu rahmet melekleri aldılar."
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4967[2]
   Kaynak:
[1]:Riyâzü’s-Sâlihîn İmâm Nevevî 8 cilt
[2]:Tevbe::el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir