ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

Acbü-z Zenep (Kuyruk Sokumudaki Kemik)

1840. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Sûra iki üfleme arasında kırk vardır. "
Ashâb-ı kirâm:
- Ebû Hüreyre! Kırk gün mü? diye sordular.
- Bir şey diyemem, dedi. Sahâbîler:
- Kırk yıl mı? diye sordular.
- Bir şey diyemem, dedi.
- Kırk ay mı? diye sordular.
- Bir şey diyemem, dedi.
(Sonra hadisi şöyle tamamladı) "Kuyruk sokumu (acbü'z-zeneb) dışında insanın bütün bedeni çürüyüp yok olur.
Yeniden yaratılma işi kuyruk sokumundan başlar.
Sonra Allah Teâlâ gökten bir su indirir, herkes bitkiler gibi yeniden canlanır. "
Buhârî, Tefsîru sûre (39), 3, (78), 1; Müslim, Fiten 28[1]258- Şu Kavlin Babı:
"(Birinci) sûr'a üfürülmüş, artık Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür.
Sonra ona bir daha üfürülmüştür.
O anda görürsün ki (ölüler dirilip) ayakta bakınıp duruyorlar" (Âyet: 68).335...Bize Abdurrahîm, Zekeriyyâ ibn Zâide'den; o da Âmir ibn Şurahbîl eş-Şa'bî'den;
o da Ebû Hureyre(R)'den haber verdi ki,
Peygamber (S) şöyle buyurmuştur:
"Ben ikinci üfürmeden sonra başını kaldıracak olanların ilkiyim.
Bir de bakarım ki, Mûsâ Arş'a yapışmış duruyor.
Artık o birinci nefhada ölmedi de hep böyle mi idi, yâhud ikinci nefhadan sonra benden önce mi diriltildi, bilmiyorum' [2]336-...el-A'meş tahdîs edip şöyle dedi:
Ben Ebû Salih'ten işittim, şöyle dedi:
Ben Ebû Hureyre(R)'den işittim,
Resulullah (S) şöyle buyurmuştur:
"İki nefha kırk vardır."
Ebû Hureyre'nin arkadaşları:
—Yâ Ebâ Hureyre: Kırk gün mü? diye sordular.
Ebû Hureyre dedi ki: Ben cevâb vermekten çekindim. Birisi:
—Kırk sene mi? diye sordu.
Ebû Hureyre dedi ki: Ben yine cevâb vermekten çekindim. Bir başkası:
— Kırk ay mı? diye sordu.
Ebû Hureyre dedi ki: Ben buna da cevâb vermekten çekindim.
(Çünkü günlerle, aylarla, yıllarla müddet tayîn edecek bilgim yoktu.
Ebû Hureyre dedi ki:) Rasûlullah:
—"insandan her parça çürür, yalnız kuyruk sokumundaki "Acbu zeneb" bir parçası çürümez,
ikinci yaratma o parça içinde terkîb edilir" buyurdu [3]
Ebu Hureyre (r.a.)
Allah Resulü (a.s.): "İki üfürme arasında kırk vardır" buyurdu dedi. Ey Ebu Hureyre, kırk gün mü? dediler. Cevap vermekten çekindim. Onlar: Kırk ay mıdır? diye sordular. Ben çekindim. Bu, kırk sene mi? diye sordular. Ben yine çekindim. Allah Resulü: "Sonra Allah semadan su indirir de onlar sebzenin bitmesi gibi biterler" buyurdu. Keza Allah Resulü: "Bir tek kemik müstesna, insanın çürümeyecek hiç bir yeri yoktur. O da kuyruk sokumu kemiğidir.
Kıyamet gününde tekrar yaratma ondan terkip edilecektir."
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5253.[4]
   Kaynak:
[1]: [1]:BELLİ BİR KONUYA AİT OLMAYAN İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER BÖLÜMÜ
:Muvahhid 1.16 İslam Kütüb Hanesi Riyazussalihin

[2]:Bunun başlığa uygunluğu '"İkinci nefhadan sonra" sözünden alınır.
Bunun farklıca bir rivayeti Peygamberler Kitâbı'nda 28. Bâb, 70. hadîs olarak geçmişti.
en-Neml: 87. âyette birinci nefhanın korku nefhası olduğu açıkça belirtilmiştir.
Buna göre ikinci nefha yıkım, üçüncüsü ise kaldırma nefhasi'dır.

[3]:Başlıkla uygunluğu, üfürmeleri içine alması bakımındandır.
Başlıkta iki nefh beyân olunuyor.
Birincisi yıkan nefhi sâik'tır ki, bu birinci nefha veya orta nefhadır.
İkincisi kaldıran nefhi kıyam'dır ki, bu da ikinci veya üçüncü nefhadır.
Ve Kıyamet kelimesi bu ikinci deki "Kıyam" ma'nâsından olmakla beraber, birinciyi de başlangıç olmak üzere içine almaktadır.
Onun için kıyametin kopması, en büyük kıyamı ifâde eder.
Buna saat, vakıa, hakka dahî denilir {Hakk Dîni, V, 4137).Hadîs metnindeki "Acbu zeneb", kuyruk sokumundaki kemiğin başı ve en küçük bir parçasıdır.
İbn Ebi'd-Dünyâ'nın Ebû Saîd el-Hudrî'den rivayetinde Rasûlullah'tan "Nedir?" diye sorulmuş;
"Hardal dânesi kadar bir parçadır" buyurmuştur...Sahih-i Buhari Kitabul Tefsir 258-Şu Kavlin Babı: M.Soafuoğlu Tercumesi Ötüken Neşriyat www.darulkitap.com
[4]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki FİTNELER VE KIYAMET ALÂMETLERİ:

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir