ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

(Elbisilerin) Açılma Korkusu
HUMMÂ, SAR`A, KÖRLÜK GİBİ HASTALIKLARIN VESİLE-İ CENNET OLACAĞI


Atâ b. Ebu Rebah
İbn Abbas bana: Sana Cennet kadınlarından bir kadın göstereyim mi? dedi: Ben de evet göster dedim. İbn Abbas şöyle dedi: Şu siyah kadındır. Bu kadın bir kere Peygamber'e geldi ve: Ben sara hastalığına tutuluyorum, sara tuttuğu zaman üzerimi açıyorum. Allah'a benim için dua ediver dedi. Allah Resulü (a.s.): İstersen hastalığına sabret. Bunun mukabilinde sana Cennet vardır. İstersen sana şifa vermesi için Allah'a dua edeyim buyurdu. Kadın: Sabrederim, ancak ben açılıyorum. Allah'a dua et de açılmayayım, dedi. O da kendisine dua etti.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4673.[1]


Gözü Zayi' Olup Giden Kimsenin Fadlı Babı
14- Enes ibn Mâlik (R) şöyle demiştir: Ben Resulullah (a.s)'den işit­tim, şöyle buyuruyordu:
— "Yüce Allah: Kulumu iki sevgilisiyle belâlandırıp (göz nurla­rından mahrum edip) de kulum sabrederse, iki sevgilisi yerine ona cenneti veririm, buyurdu"
Enes: Peygamber "İki sevgilisi" sözüyle iki gözünü kasdediyor, dedi.
Bu hadîsi Enes'ten; o da Peygamber'den senediyle rivayet etmekte Eş'as ibnu Câbir ile Ebû Zilâl, Muttalib'in âzâdlısı Amr'a mutâbaat etmişlerdir [2]Abdullâh b. Abbâs Bâzı ashâbına (ki,Atâ İbn-i Ebî Rebâhtır) şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ey Atâ! Sana Cennet kadınlarından bir kadın göstereyim mi? Demiştir. O da: Evet gösteriniz, demesi üzerine İbn-i Abbâs şöyle demiştir: Şu (gördüğün iri yapılı ve uzun boylu habeşî) kara kadın yok mu? Bu kadın bir kere Nebî Sallallahu aleyhi ve sellem`e gelip: Yâ Resûlallah! Ben saralanıyorum,saralanınca da açılıyorum, Allah`a benim için duâ buyurunuz, dedi. Resûl-i Ekrem: Ey kadın! İstersen hastalığına sabret. Bunun mukabilinde sana Cennet vardır. İstersen âfiyet vermesi için Allah`a duâ edeyim, buyurdu. Kadın: Yâ Resûlallah! Hastalığıma sabrederim, dedi. Ancak ben açılıyorum. Açılmaklığım için Allah`a duâ buyurunuz, diye ricâ etti. Resûl-i Ekrem duâ etti. (Edeb yerleri açılmaz oldu). » Sahih Buhari » KİTABÜ`L-MERZÂ » İffeti korumak HadisNo : 1912 [3]
   Kaynak: [1]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki İYİLİK, SILA VE EDEPLER

[2]Açıklama:el-Bezzâr, Yezîd ibn Erkam'dan şu hadîsi rivayet etmiştir: "Bir kul, dîninin git­mesinden sonra gözlerinin gitmesinden daha şiddetli bir belâ ile belâlanmadı. Her kim gözlerinin gitmesiyle belâlanır da Allah 'a kavuşuncaya kadar (şikâyet etmeksizin) sabrederse, o kul Allah'a, üzerinde hesâb olmayarak kavuşur". Bu son hadîste kulun dîni gitmek suretiyle uğradığı dîn nurundan mahrumi­yeti ve dinsizlik felâketinden sonra göz nurundan mahrumiyet belâsı, bütün ibti-lâlann en şiddetlisi olduğu ve bu mahrumiyet acısına Allah'a kavuşuncaya kadar sabredip şikâyet etmeyen kişinin Allah'a hesâbsız, sorgusuz kavuşacağı bildiril­miştir.(Ç)

Darul Kitap İslam Ansiklopedisi Hadis:Hadis Kitapları:Sahihler:Sahihi Buharı:Hasta Ziyareti:Kitab-ul marda ve tıp:7-Gözü Zayi' Olup Giden Kimsenin Fadlı Babı Hadis No:14 -Çeviren: Mehmed Sofuoğlu Ötüken Neşriyat
[3]: :http://hadis.ihya.org/buhari/konu/27.html

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir