✪ Hadis-i Şerifte Allah Subhanehu ve Teala'dan Yardım istemek ✪

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) buyurdular: Ebu Hureyre'den: "Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Kalblerinize ve amellerinize değer verir." (Müslim / Birr 33; İbn Mace / Zühd 9)

"...İsteyeceğinde Allah’tan iste yardım isteyeceğinde Allah’tan yardım iste..." (Müsned: 2527)

(1843) - Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (a.s)'ı bir şey üzecek olsa şu duayı okurdu:
"Yâ Hayyu ya Kayyum Yâ zelcelâli vel ikrâm birahmeti ke estağîsu.
"Ey diri olan, ey Kayyûm olan Rabbim, rahmetin adına yardımını talep ediyorum)." ve keza şöyle derdi: (Yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm)'ı devamlı söyleyin! (Tirmizî Daavât 99, (3522)

AÇIKLAMA:
Rivâyetin ikinci kısmı, Resûlullah'ın dua âdâbıyla ilgili bir tavsiyesi ni ihtiva ediyor. Dua yaparken, Allah'a: "Ey celâl ve ikram sâhibi, duamı kabul et!" mânasında bir yakarış olan Yâ ze'lcelâli ve'l-İkram cümlesini çokça, sıkça tekrar etmeyi tavsiye ediyor. Bu tavsiye ile önceki kısım aynı senetle geldiği için Tirmizî hazretler i rivâyette sunmuştur. Kütub-u Sitte Şerhi, Prof.Dr. İbrahim Canan, Cilt 16-17

1756 - Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin." ( Tirmizî, Daavât 149, - 3607, 3608)


1757 - Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Allah Teâla kendisinden istemeyene gadap eder." Tirmizî, Daavât 3, (3370); İbnu Mâce, Dua 1, (3827)


1758 - İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Allahu Teâla'nin fazlından isteyin. Zira Allah, kendisinden istenmesini sever. İbadetin en efdali de (yardım için dua edip) kurtuluşu beklemektir." Tirmizî, Daavât 126 (3566)Sebîr dağı kadar bile borcun olsa Allah onu sana kolayca ödettirir. Şöyle duâ et:
“Allah’ım haramlarından uzaklaştır helal olana kanaat ettir. Lutfunla beni kimseye muhtaç etme.”
(Sünen-i İmam Tirmizi : 49: DUÂ BÖLÜMLERI : BÖLÜM: 111 BORÇLU KIMSE HANGI DUÂYI YAPMALI? Hadis No: 3563 - Müsned: 1250)

Ömer b. el-Hattâb (r.a.), bir keresinde yaşlı bir kadına (ki, rivayetlerden bu kadının Havle bint-ü Sa’lebe olduğu anlaşılmaktadır) rastladı.
Kadın, Ömer (r.a.)’i durdurdu ve O’nunla sohbet etti. Bu arada Hz. Ömer’in yanında bulunan bir adam:
“Ey mü’minlerin emiri, sen yanındaki bu kadar insanı, şu yaşlı kadın için mi bekletiyorsun deyince
Hz. Ömer: “Yazıklar olsun sana. Sen, bu kadının kim olduğunu biliyor musun!?
O, yedi kat semanın üzerinde bulunan Allah’ın, şikâyetini işittiği ve hakkında;
“Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü işitti.
Allah, ikinizin birbirinizle konuşmasını işitir. Çünkü Allah işitendir görendir, (Mücâdele, 58/1.) âyetini indirdiği kadındır.”
Cüveynî, Ebû Muhammed Abdullah b. Yûsuf,Risâle fî İsbâti’l-İstivâi ve’l-Fevkiyye,Ahmed Muâz ‘Ulvân, Riyad, 1419/1998, s. 60


  • Hadis-i Şerfiler için Daha Geniş Bilgi için Linki Tıklayın