ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz         En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
  Hepiniz Allah'a yönelerek Allah'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın. (Rum Suresi - 31)   Namazda Devamlı Okunan Dualar Arapça ve Türkçe

Et Tahiyyatü veya Teşehudde Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

اللَّهُ اَكْبَرُ   ✪   اَلتَّحِيَّاتُ ِللهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّـبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىعِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو

et-Tahiyyâtü li’llâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibât es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetu’lllāhi ve berekâtüh es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihîn eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühBütün tâzimler, ibâdetler ve güzel sözler ancak Allah içindir.   Ey Nebi! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Allah’tan başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim. şehâdet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. [1]

Et Tahiyyatü veya Teşehudde Okunacak Dualar Arapça ve TürkçeVideo indirmek için linki tıklayın

Farklı Pencereden Dua Ezber için Linki Tıklayın

Not
Tahiyyât iki, üç ve dört rekat olarak kılınan bütün namazların sonunda okunduğu gibi iki rekattan fazla olan üç ve dört rekatlı namazlarda, ikinci rekatın sonunda da okunur. İmâm, imâma uyan cemâat ve yalnız başına namazı kılan kişi, tahiyyâtı okur. Tahiyyât hiç bir yerde sesli okunmaz, daima sessiz okunur.

Bu Duaların Bir Çoğu Arapça ve Türkçe Resim / Foto Olarak
Hizmetinize Sununmuştur indirmek için Linki Tıklayın

Ezan Duaları   Önceki   ✪   ✪   Et Tahiyyatu Bitince Duaları Sonraki
                                                           

Et Tahiyyatu veya Teşehhud ✪ ✪ Kaynaklar ve Kısa AçıklamalarHanefilerin kade-i ahîrenin farz oluşu için dayandıkları delil, Abdullah b. Mes'ud (r.a)'un naklettiği şu hadistir.
Rasulullah (a.s) O'na teşehhüdü açıklarken; "Sen ettehiyyatü'yü okuduğun veya oturduğun zaman, senin namazın tamam olmuştur" (Zeylaî, Nasbu'r-Râye, I, 424; eş-Şevkânî, Neylü'l-ivtâr, II, 298).


Rasulullah (a.s) burada namazın tamamlanmasını bir fiile bağlamıştır ki, o da oturmaktır.
Ettehiyyâtü okunsun veya okunmasın sonuç değişmez. Çünkü ettehiyyâtü'yü, oturmaksızın okumak meşrû değildir. Kısaca burada asıl olan oturmaktır ve farz olan da budur.
İbn Mes'ûd'un naklettiği hadisin haber-i vâhid kabilinden olması farzlığı sabit kılar. Çünkü bu hadis, Kur'an'ın mücmel'ini açıklamış olmaktadır.


Rasulullah (a.s); namazların sonunda daima oturmuş, ettehiyyatü'yü okumuş ve okunmasını ashâbına da emir buyurmuştur
(Bkz... Buhârı, Ezân, 148, 150; el-Ameli's-Salât, 4; Müslim, Salât, 56, 60, 62; Ebû Dâvud, Salât, 178; Tirmizî, Salât, 100, Nikâh, 17).

Başka bir hadiste;
"Namazı ben nasıl kılıyorsam siz de öylece kılın"
(Buhârî, Ezân, 18, Edeb, 27, Ahâd, 1) buyurulmuştur.

Ettehiyyâtü'den sonra salavât getirmeye gelince, namaz dışında
Rasulullah (a.s) e salâtü selâm getirmenin farz olmadığı konusunda İslâm bilginleri arasında görüş birliği vardır.
Daha Geniş Bilgi için Bkz...KA'DE-İ AHİRE


  [1] : (Buhârî, “Eźân”, 148, 150 ⇒ Müslim, “Śalât”, 55) ⇒ Nesâî, İftitah: 193 ⇒ İbn Mâce, İkame: 24 ⇒ Buhâri, Bkz. Feth’ul-Bâri (1/13 ⇒ Müslim (1/301)


  • Bkz.Tirmizî, Dualar Bölümü / 86 Ø Kişi Kendisini Satar Mı ? Hadis- No: 3517
  • (Ayrıca Bkz..Müslim, Tahara: 27)

    Namaza Başlarken Okunacak Dualar Arapça Metin ve Türkçe Meali Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
    Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: Microsoft Edge + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır