ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla    Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi    Günlük Dualar ve Zikirler ... Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'ten Günlük Okunacak Ezberlenecek Arapça ve Türkçe Dualar | Ayet ve Hadislerden Derlenen Arapça ve Türkçe Dualar Oku ezberle veya indir
   Kur'an ve Sünnette Müslümanın Sığınaği ve Yapması Gereken Günlük Dua ve Zikirler     Rasulullah Efendimizin (a.s) Yaptığı ve Tevsiya Ettiği Duaları Arapça ve Türkçe
Akşam Uymaya Gidince ve Yatağa Sokulunca Okunacak Dualar Konuyla ilgili hadislerden bazıları şöyledir:

"Bir kimse yatağa girince sağ tarafına dönüp sağ elinin sağ yanağının altına koyarak, şu duâyı okusun; 'Bismike, Allâhümme emûtü ve ahya = Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim.' " (Buhârî, Daavât 7, 8, 16, Tevhîd 13)


"Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve:
'Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbi kellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.'

'Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.' de! Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun." (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikir 56)"Yatağınıza girdiğiniz zaman -veya istirahate çekildiğiniz zaman - otuz üç defa "Allahü ekber", otuz üç defa "sübhânallah", otuz üç defa da "elhamdülillâh" deyiniz." (Buhârî, Farzu'l-humüs 6)


"Biriniz yatağına yatacağı zaman elbisesinin bir ucuyla yatağını silksin. Çünkü yatağından ayrıldıktan sonra oraya hangi zararlının girdiğini bilemez. Sonra da şöyle desin: 'Bismike Rabbî, vaza'tü cenbî ve bike erfauhû, in-emsekte nefsî ferhamhâ ve in erseltehâ fahfazhâ bimâ tahfazu bihî ibâdeke's-sâlihîn.' 'Rabbim senin isminle yatağıma yattım, yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykuda canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla! Şayet hayatta bırakacaksan, iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru!' " (Buhârî, Daavât 13, Tevhîd 13; Müslim, Zikir 64)


"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yatacağı zaman, Kul hüvallâhü ahad, Kul eûzü bi-rabbi'l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi'n-nâs'ı (Muavvizât'ı) okuyarak ellerine üfler, onları vücuduna sürerdi." (Buhârî, Daavât 12)


"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumak istediği zaman sağ elini yanağının altına koyarak şöyle derdi: 'Allâhümme kınî azâbeke yevme teb'asü ibâdek.' (Allah'ım! Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azâbından koru!)" (Tirmizî, Daavât 18)


"Uykudan uyanırken de şöyle söylesin; 'Elhamdü lillahillezî ahyâna ba'dema emâtenâ ve ileyhin nuşûr.' (Allah'a hamdederim ki beni uyuduktan sonra diriltti. Öldükten sonra da diriltecek.)" (Tirmizî, Daavât 28) Bu duaları kişi ne zaman uyursa ya da ne zaman uyanırsa, aynı şekilde yine okuyabilir. Belli bir zamanı ve sınırı yoktur.
 • Kaynak: Sorularla İslamiyet.com
 • Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman şöyle derdi: “Bismike’llâhümme ahyâ ve emût: Allah'ım! Senin ismini anarak ölür, dirilirim (uyur, uyanırım)”


  Uykudan uyanınca da: “Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba‘de mâ emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr:
  Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak olan da O’dur.” (Tirmizî, Daavât 28; bk. Buhârî, Daavât 7; Müslim, Zikir 59)  Akşamleyin şöyle dua ederdi:
  “Allâhümme bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemût ve ileyke’l-masîr: Allah'ım! Senin lutfunla akşama erdik. Sen isteyince dirilir, sen isteyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin.” (Ebû Dâvûd, Edeb 101; Tirmizî, Daavât 13)


  Ebû Bekir es-Sıddîk radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâm’a: "Yâ Resûlallah! Bana sabahleyin ve akşamleyin okuyacağım mübarek kelimeleri belletseniz de okusam." dedi. O da:
  “Allâhümme fâtıre’s-semâvâti ve’l-ardı âlime’l-gaybi ve’ş-şehâdeti, rabbe külli şey’in ve melîkehû. Eşhedü enlâ ilâhe illâ ente. Eûzü bike min şerri nefsî ve şerri’ş-şeytâni ve şirkihî:
  Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen âlemleri yaratan Allah'ım! Ey her şeyin Rabbi ve sâhibi! Senden başka ilâh bulunmadığını kesinlikle söylerim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun Allah’a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.” diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağa yattığın zaman söyle!” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Edeb 101; Tirmizî, Daavât 14, 95)


  Hz. Ali radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ve Fâtıma radıyallahu anhâ’ya buyurdu:
  “Yatağınıza girdiğiniz zaman -veya istirahate çekildiğiniz zaman - otuz üç defa Allahü ekber, otuz üç defa sübhânallah, otuz dört defa da elhamdülillâh deyiniz.”(Buhârî, Farzu’l-humüs 6, Fezâilü ashâbi’n-nebî 9; Müslim, Zikir 80).


  Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yattığı zaman avuçlarını birleştirerek onlara Kul hüvallâhü ahad, Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs’ı
  okuyup üfler, başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar ellerini sürer ve bunu üç defa yapardı. (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân 14, Tıb 39)


  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu:
  “Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve:
  "Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte:"

  "Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim,." de! Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun.” (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikir 56)


  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bir kimse evine veya yatağına girince hemen bir melek ve bir şeytan alelacele gelirler. Melek: 'Hayırla aç!' der. Şeytan da: 'Şerle aç!' der. Adam, şayet (o sırada) Allah'ı zikrederse melek şeytanı kovar ve onu korumaya başlar. Adam uykusundan uyanınca, melek ve şeytan aynı şeyi yine söylerler. Adam, şayet:
  'Nefsimi, ölümden sonra bana geri iade eden ve uykusunda öldürmeyen Allah'a hamdolsun. İzniyle yedi semayı arzın üzerine düşmekten alıkoyan Allah'a hamdolsun.' dese, bu kimse yatağından düşüp ölse şehit olur, kalkıp namaz kılsa faziletler içinde namaz kılmış olur." (Rezîn el Abderi, bk. Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, VI//519)


  Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu:
  "Allah'ım! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden başka ilah yoktur. Günahım için affını dilerim, rahmetini taleb ederim. Allah'ım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin." [Ebû Dâvud, Edeb 108, (5061)]


  Hz. Berâ (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Yatağına girdiğin zaman şu duayı oku:
  "Allah'ım nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana emanet ettim, sırtımı sana dayadım. Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum. Senin ikabına karşı, senden başka ne melce var, ne de kurtarıcı. İndirdiğin Kitab'a, gönderdiğin Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e iman ettim."
  "Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun." [Buhârî, Daavât 7,9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710)]


  Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yine buyurmuşlardır ki:
  “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:
  “Bana ruhumu geri veren, vücûdumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (Nevevi, el-Ezkâr, 21)


  Yine Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:
  “Kim uyku arasında uyandığında:
  “Allah’dan başka ilâh yok, yalnız O vardır. Şerîki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd de O’na mahsusdur ve O, her şeye kaadirdir. Allah’a hamdeder, Allah’ı tesbîh ederim. Allah’dan başka ilâh yok ve Allah en büyüktür, Allah’a dayanmaktan başka kuvvet, kudret yokdur.”
  dedikten sonra; “Ey Rabbim beni mağfiret et” der, duâ ederse icâbet olunur; bir de abdest alırsa namazı kabul olunur. ” (Buharî, Teheccûd, 21)
 • Sorularla İslamiyet.com


 • • Yatağa Sokuldugunda Ya da Uymak İstediğinde   •   Okunacak Dualar Devamı için Tıklayın

  Bu Sayfadaki Duaların Bir Çoğu Resim Olarak Var indirmek İsterseniz Linki Tıklayın


  ErayKitap Web Sitesinde Bulunan Bazı Dualar Başlıkları    
  Şirkten Korumak için Dualar   •   İmanı Korumak Duaları   •   Tevbe İstiğfar Duaları   •   Sabah Uyanınca İlk Olarak Okunacak Dualar   •   Tuvalete Giriş ve Çıkışta Okunacak Dualar   •   Abdest Alırken ve Biterken Okunacak Dualar   •   Namazlarda Devamlı Okunacak Dualar   •   Rukuda Secdede Okunacak Dualar   •   İki Secde Arasinda Okunacak Dualar   •   Cenaze Namazında Okunacak Dualar   •   Cuma Hutbesinde Okunacak Dualar   •   İsmi Azam Duaları   •   Seyyidu-l İstiğfar Duası   •   Ebubekir Sıddıkın Duasi   •   Ayşe Annemizin Kadir Gecesi Dausı   •   Abdullah bin.Mesudun Duası   •   Muaz bin Cebelin Duası   •   Güzel Ahlaklı Olmak için Okunacak Dua   •   Sabah Akşam Günlük Okunacak Dualar   •   Nazar ve Göz Değmesini Gidermek için Dualar   •   İmani Sevmek ve İmanda Sebat için Okunacak Dualar

  Kuran Okumaya Başlaken Okunacak Duası   •   Meleklerin Sevabını Dahi Yazamadığı Hamd Duası   •   Vasıtaya Binerken Okunacak Dualar   •   Deniz Vasıtalarına Binerken Okunacak Dualar   •   Hasbun Allahu ve Nimel Vekil Duaları   •   Günahlarımızı Haksızlıklarımızı   •   Saçmalıklarımızı ve Hatalarımızı İçin Dua   •   Ey Boyunları Cehennemden Azad Eden Duası   •   Ağrılardan ve Acılardan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar   •   Ümmeti Muhammede (a.s) Dualar
 • Bazı Duaları Resim Olarak indir Downloads ⇒ Resim Olarak Downlond indirmek isterseniz tıklayın


 • ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
  Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.

  Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır