ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi     Arapça ve Türkçe
Bir Müslümanın Allah Subhanehu ve Teala'ya Dua Ederken Bilmesi Gereken Kısa Bir Bilgi Lutfen Okuyun 💥

Hisnu'l-Muslim Kur'an ve Sunnette Müslümanın Sığınaği Dua ve Zikirler

حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة باللغة التركية


🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı,
mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği duaları bu bölümde bulabilirsiniz

اَلْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ

Hamd, tümümyle yalniz tek bir Allah'a mahsustur. Salat ve selam, kendisinden sonra Rasul ve Nebi Gelmeyecek (Muhammed) in üzerine olsun
★ ⇒ Tuvalete Girmeden Önce Okunan Dualar Tuvalete Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar

بِسْــــــمِ اﷲِ اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Duanın Latince Okunuşu
Allahume inni euzubike minel khupsi vel Khabais
Duanın Anlamı veya Meali
Ey Allah’ım! Pislikten ve pis olan şeylerden erkek ve dişi şeytanlardan Sana sığınırım

Buhâri 1/45 Müslim 1/283 Bismillah/Allah’ın adıyla ziyadesini ise Said b. Mansur tahric etmiştir. Fethü’l-Bâri 1/244


★ ⇒ Tuvaleten Çıkınca Okunan Dualar Tuvalete Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الّذِى اَذْهَبَ عَنِّي اْلاَذَى وعَافَانِي

Duanın Latince Okunuşu
Ğufraneke el Hamdulilah-il lezi ezheb anil eza ve afani
Duanın Anlamı veya Meali
(Allahım!) Senden beni bağışlamanı dilerim [1]
Benden ezayı giderip afiyet veren Allah'a hamdolsun! [2]

[1] : Nesâi‘den başka diğer sünen sahipleri tahric etmiştir. Nesâi ise Amelül-Yevmi vel-Leyle’de tahric etmiştir.Bkz. Zâdü’l-Meâd 2/387

[2] : Buhari 1/45 Müslim 1/283
NOT : 15 veya 20 Dakika istibra yaptıktan sonra Abdest Almak lazım


★ ⇒ Abdest Almaya Başlayınca Okunan Dualar Abdest Alırken ve Bitirirken Okunacak Dualar

بِسْــــــمِ ﷲِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ى جَعَلَ الْمَآءَ طَهُورًا وَجَعَلَ الْاِسْلَامَ نُورًا

Duanın Latince Okunuşu
Bismillahi Allah’ın Adi ile Abdest almaya başlıyorum
İbn Mâce, Tahara: 29 Nesâî, Tahara: 41 Ebu Dâvud, Tahâret 48, (101) Tirmizi, Tahâret 20, (25)
El Hamdulillah-illezi ceale-l mae tahuran ve ceale-l İslame nuran
Duanın Anlamı veya Meali
Suyu temizleyici İslâmı da nur kılan Allah’a Hamdolsun

Darul Kitap İslam Ansiklopedisi Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları Gece ve gündüz okunacak dualar


★ ⇒ Abdest Almaya Başlayınca Okunan Dualar Abdest Alırken ve Bitirirken Okunacak Dualar

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي داَرِي وَبا َرِكْ لِي فِي رِزْقِي

Duanın Latince Okunuşu
Allahummeğfirli zenbi ve va'sili fi dari ve berakli fi rızki
Duanın Anlamı veya Meali
3624 - Ebu Musa (r.a) anlatıyor: Rasülullah (a.s)'a geldim abdest alıyordu Şu duayı okuduğunu işittim Allahummeğfirli zenbi ve va'sili fi dari ve berakli fi rızki
Allah'ım günahımı mağfiret et evimi bana genişlet rızkımı bana bereketli kıl

Kütüb-üs Sitte 7300 Hadis Dua - Abdest - Abdest - Fazileti Dua ve Besmale Rezin tahric etmiştir. İbnu's-Sünni Amelü'I-yevm ve'l-Leyl, 5, 10


★ ⇒ Abdest Bitince Okunacak Dualar

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Duanın Latince Okunuşu
Eşhedu en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu
Duanın Anlamı veya Meali
Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur Müslim (1/209) Tirmizi, Temizlik, 41, (55)


★ ⇒ Abdest Bitince Okunacak Dualar

للّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّاب۪ينَ وَاجْعَلْن۪ى مِنَ الْمُتَطَهِّر۪ينَ

Duanın Latince Okunuşu
Allahummec aleni minet tevvabin ve cealeni minel mutetahharin
Duanın Anlamı veya Meali
Allah'ım beni tevbe edenlerden çok temizlenenlerden Kıl (Eyle)

Kütüb-üs Sitte 7300 Dua - Abdest - Abdest - Fazileti ، Ebu Davud, Taharet 65 (169) Tirmizi, Taharet, 41, (55) Tirmizi (1/78) ⇒ Sahih-i Süneni Tirmizi (1/18) Enes (r.a) anlatıyor: Resulullah (a.s.) buyurdular ki: Kim abdest alınca onu mükemmel kılar, sonra da üç kere


★ ⇒ Abdest Bitince Okunacak Dualar

أَشْهَدُ أَنْ ﻵ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ﻵ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه

Duanın Latince Okunuşu
Eşhedü en la ilahe illallah vahde hu la şerikele ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh
Duanın Anlamı veya Meali
Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur derse, kendisine cennetin sekiz kapısı açılır, dilediğinden içeri girer. Müslim, İman, 10 (46); Salât, 7(13);13 (46)


★ ⇒ Ezan Okununca ve Okunduktan Sonra Okunacak Dualar

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Duanın Latince Okunuşu
Allahümme rabbe hazihi’d-da’veti’t-tâmmeh, ve’s-salâti’l-gâimeh, âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fazîlete veb’ashü makâmem-Mahmûdeni’l-lezî vaadteh
Duanın Anlamı veya Meali
Bu tam davetin ve kılınacak namazın sahibi olan Allah’ım! Muhammed’e vesîle makamını ve fazileti ikram eyle. O’na vaat ettiğin Makam-ı Mahmud’u ihsan eyle
Buhâri (1/152) Beyhaki’den (1/410) Bkz. el-İrvâ (243)


Ezan Okununca Okunacak Dualar

Ömer (r.a.)’tan, dedi ki: Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu: Kim ezanı işittiği zaman
«Müezzin “Allahu Ekber Allahu Ekber” deyince,

sizden birisi “Allahu Ekber Allahu Ekber” diye karşılık verse,

sonra müezzin “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” deyince sizden birisi “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” diye karşılık verse,

müezzin “Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” deyince biriniz “Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” diye karşılık verirse,


Ezan Okununca Okunacak Dualar
sonra müezzin “Hayyeale’s-salâh” deyince, o da “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” diye karşılık verirse,

müezzin sonra “Hayyealel-felâh” deyince, o da “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” diye karşılık verirse,

müezzin “Allahu Ekber Allahu Ekber” deyince, o da “Allahu Ekber Allahu Ekber” dese,

sonra müezzin “Lâ ilâhe illallah” deyince, o da cân-ı gönülden “Lâ ilâhe illallah”
diye karşılık verirse Cennete girer.»
NOT:..ve Ezan Bitinnce Yukarıdaki Duayı Okuyun
Buhâri (1/152) ⇒ Müslim (1/288) ⇒ Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 4 (Hadis no: 876)


★ ⇒ Ezan Okununca ve Okunduktan Sonra Okunacak Dualar

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه،ُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Duanın Latince Okunuşu
Eşhedu enne Lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ şerîke leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu
Duanın Anlamı veya Meali
Ben de Allah’tan başka hakkıyla ibadet olunan hiçbir ilah olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına şehadet ederim. Yine, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Allah’ın Kulu ve Rasulu olduğuna şehadet ederim. İbn-i Huzeyme, es-Sahih (1/220).


★ ⇒ Ezan Okununca ve Okunduktan Sonra Okunacak Dualar

رَضِيـتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّىالله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيّاً
اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Duanın Latince Okunuşu
Raditu Billahi Rabben vebi İslami dinen ve Muhammedin (a.s) Nebiyyen
Allahumme salli ve sellim ala Nebiyina Muhammedin
Duanın Türkçe Anlamı veya Meali
Rabb olarak Allah'tan, din olarak Islam'dan, Nebi olarak Muhammed s.a.v.'den razi oldum. [1]
"Allahım! Nebimiz Muhammed’e salât ve selâm eyle." [2]

[1]: Ahmed, 4/337 Ebu Davud 4/418 Tirmizi 5/465
[2]: Mecmeu’z-Zevâid (10/120) Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib (1/273)


Namaza Başlarken Okunacak Dualar İftitahi Tekbirden Sonra Okunan Dualar Tekbir Getirdikten Sonraki İftitah Duaları Arapça ve Türkçe

Subhaneke Allahumme ve Hamdike Duası - 1

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعالَى جَدُّكَ، وَلاَ إلَهَ غَيْرُكَVeccehtu vechiye lillezi fetares-semavati vel-erda hanifen - 2

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاواتِ وَالارْضَ حَنِيفاً [مُسْلِما] وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إنَّ صَلاََتِي وَ نُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَشَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إَّلا أَنْتَAllahümme bâid beynî ve beyne hatâyâyâ - 3

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اَللّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَماَ يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
اَللّهُمَّ اَغْسِلْنِي مِنْ خَطاياىَ بِالْمَاءِ و الثَّلْجِ وَالْبَرْدِAllahümme Rabbi Cebraile ve Mikaile ve İsrafile - 4

اَللهُمَّ ربَّ جبرائيلَ و ميكائيلَ و إسرافيلَ
فاطرَ السَّماواتِ و الأَرْضِ، عالِمَ الغيْبِ و الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ. اِهْدِنِي لِماَ اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍAllahu Ekber Kebiran Allahu Ekber Kebiran - 5

اللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيراً، اللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيراً، اللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيراً، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً
أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِYüzümü, hakka yönelerek, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben - 6

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمَسْلِمِينَ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأغْفِرْ ليِ ذُنُوبِي جَمِيعاً إِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي ِلأَحْسَنِ اْلأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إَلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لاَيَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَAllah'im! Hamd Sanadir. Sen, göklerin, yerin ve onlarda bulunanlarin nurusun - 7

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، [وَلَـكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الحَمْـدُ] [أَنْتَ مَلِكُ السَّـمَاوَاتِ وَالأرْضِ] [وَلَكَ الحَمْدُ] [أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْـدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُـكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ] [اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ ليِ مَاقَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ إِلَهيِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

Namaza Başlarken Okunacak Dualar Latince Okunuşu ve Türkçe Anlamı veya Meali için Linki Tiklayın
Namaza Başlarken Okunacak Dualar Latince Okunuşu ve Türkçe Anlamı veya Meali için Yukardaki Linki Tiklayın


Not

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Değeri ziyaretci Kardeşlerim bu duaların hepisini ezberlemek mecburiyeti yoktur Kolayınıza ve dilinize yatkın olan birkaç duayı ezberlemeniz yeteridir


Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa
© Photos Galery Eraykitap Resim Galerisi Sadece Dua Resimleri
• En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir