بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ

Hadis-i Şeriften
✪ Okunacak Dualar Arapça Latince ve Türkçe ✪

(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)

بِسْــــــمِ ﷲِ اللَّهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِيمَاناًبَكَ وَتَصْدِيقاًبِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ [1]
اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْب۪ي عَلَى د۪ينِكَ [2]
اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ [3]
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْمَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْت [4]
اَللّٰهُمَّ ﻻَ تُخْرِجْناَ مِنَ الدُّ نْياَ اِﻻَّ مَعَ الشَّهاَ دَةِ وَ اْﻻِيمَانَ [5]
اَللّٰهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَناَ أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِماَ لاَ أَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ [6]
اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُو ذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْاَخْلَاقِ وَ اَعُو ذُ بِكَ مِنَ ا لنَّار [7]
إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي [8]
يَا الْحَيُّ     يَا الْقَيُّومُ     يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ     اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ [9]
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى وَحُورٌ عِينٌ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ [10]

☆ ★ ☆ ★ ☆

  Kur'an-ı Kerimden Dualar   ●   Hadis-i Şeriften Dualar   ●
✪ Hadis-i Şeriften Okunacak Dualar Arapça Latince ve Türkçe ✪


            ▶️ Açıklama ve Kaynaklar ▶️

  Duanın Latince Okunuşu
  Bismillahi Allahü ekber! Allâhümme imanen bikeve tastikan bi kitabike ve vefaan bi ahdike vet tibean li sünneti nebiyyike [1]
  Allâhümme Ya mukallibel kulûb! Sebbit kalbî ‘alâ dînike. [2]
  Allâhümme musarrife’l-kulûb! Sarrif kulûbenâ alâ tâatik: [3]
  Allàhümme bârik lenâ fi’l-mevt ve fîmâ ba’de’l-mevt- [4]
  Allahumme la tuhricna mined dünya illa maş şahadeti vel iman. [5 -?]
  Allahümme inni euzü bike en üşrike bike şey'en ve ene a'lem ve estağfiruke lima la a'lem,inneke entel allamul guyub [6]
  Allâhümme! İnnî e’ûzü bike meieş şekki ve şirki ve mineş-şikâkı ven-nifâkı ve sûi’l-ahlâkı ve euzubike minen nar [7]
  Allahumme inneke Afuvvun Kerimun tuhibbul afve fea'fu anni [8]
  Ya Hayyu Ya Kayyûm! Yâ zel celâli vel ikrâm ⇒ inni eselukel cenneti euzu bike minen nar [9]
  Allahumme inni eselukel cennetil firdevse a'la ve huri iynun euzu bike minen nar [10]  Duanın Türkçe Meali / Anlamı
  Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, Sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım [1]
  Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. [2]
  Ey kalpleri yönlendiren Allahım! Kalplerimizi sana itaate yönelt!” [3]
  Allah’ım. Bize ölümü mübarek eyle ve ölümden sonrasını mübarek eyle!" [4]
  Allah'ım! Bizi dünyadan ancak kelime-i şahadet ve imanla çıkar." [5 -?]
  Allahım! Bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım Bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim [6]
  Allah’ım! şüpheden şirktenn ve Şikaktan* nifak* ve kötü ahlaktan Sana sığınırım [7]
  Allahım! Şüphesiz ki sen bağışlamayı seven, çok bağışlayıcısın çok cömertsin O halde beni de bağışla [8]
  Ey celâl ve ikram sahibi! Ya Hayyu Ya Kayyûm! Senden cenneti dilerim ve cehennemden sana sığınırım [9]
  Allahım!Senden cennetin en yüksek yeri olan Firdevs'i ve huri i'yin dilerim cehennemden sana sığınırım. [10]  [1]: Kaynak:..© Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 627 Hacc ve Ümre için Cep Kitapları / 71
  [2]: Tirmizî (Deavât 124)
  [3]: (Müslim, Kader 17. Ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 168)
  [4]: (bk. Mecmau’z-Zevaid, 5/301)
  [5]: -?
  [6]: Müslim, (1/555) ⇒ - (1/556)
  [7]: Ebu Davud, Salat, 367 Nesaî, İsti’aze,21)
  [8]: Tirmizi Deavat -84 - İbn.Mace Dua - 5
  [9]: Sahih-i İbn-i Mâce (2/329)
  [10]: Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155 Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155) / ⇒ Sahih-i İbn-i Mâce (2/328)


  Bu rivayette “şehit olarak öleceği” değil, “şehit ücretinin verileceği” ifadesi yer almaktadır. İlgili hadis şöyledir: Kim bir günde yirmi beş defa Allàhümme bârik lenâ fi’l-mevt ve fîmâ ba’de’l-mevt- Allah’ım. Bize ölümü mübarek eyle ve ölümden sonrasını mübarek eyle!" diye dua eder, sonra yatağında (bile) vefat etse, Allah ona şehit ücreti verir. Bununla beraber, Taberanî’nin el-Evsat’ta rivayet ettiği bu hadis için Hafız Heysemî; “tanımadığım bazı râviler ihtiva etmektedir” diyerek rivayetin zayıflığına işaret etmiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 5/301). Hadiste "yirmi beş defa" kaydı olduğuna göre, sadece yirmi beş defa okumak yeterlidir. Fakat daha fazla okumak bu sırrı bozmaz diye düşünüyoruz. Ayrıca unutmamak gerekir ki, duaları okumaktan maksat, onları dilimizle okuduğumuz gibi, onların manasına uygun bir hayat sürerek ruh ve bedenimizle de okumaktır.
İlave bilgi için tıklayınız:    Fadâle İbnu Ubeyd (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua eden bir adamın, dua sırasında Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e salat ve selam okumadığını görmüştü.
Hemen: "Bu kimse acele etti" buyurdu. Sonra adamı çağırıp: "Biriniz dua ederken,
Allahu Teâlâ'ya hamd u senâ ederek başlasın, sonra Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e salât okusun, sonra da dilediğini istesin" buyurdu."     Tirmizî, Daavat 66,(3473, 3475); Ebû Dâvud, Salât 358, (1481); Nesâî, Sehv 48, (3, 44)

Ebû Said'den (r.a.) rivayetle, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdular: "Allah dört sözü diğer sözlere üstün kıldı: Subhanallah; Elhamdulillah; Lâ ilahe illallah ve Allahu ekber. Kim "Subhanallah" derse ona on sevap yazılır, on günahı da silinir. Allâhu ekber diyen de aynısını alır. Kim "Lâ ilahe illallah" derse yine aynısını alır. Kim bir ni'mete karşılık olmasa dahi "Elhamdulillah" derse otuz sevap yazılır, otuz günahı da silinir." (Müsned, 2:310; 3:35, 37. Câmiu's Sagîr; 2:212, Hadîs No: 1684    “…Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (Bakara Suresi - 222)
    Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)
    "Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı (Musibeti) dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
    Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu:     Dua ibadetin özüdür Tirmizi, Daavat 1 ve
    “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

  www.eraykitap.com   En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap