ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
  ✪   Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe
"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
click to collapse contents
 

  ✪   Ramaza Ayı Oruç Ayı için   Okunacak Dualar   ✪   Arapça ve Türkçe
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْناَ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْناَ فَتَقَبَّـــلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السّــَمِيعُ الْعَـــلِيمُ
 • Latince okunuşu :
  Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke Sumte's-semiu'l-âlim
  Türkçe Meali (anlamı)
  Allahım! Senin için oruç tuttum. Sana iman ettim. Sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim. Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz Sen, her şeyi işiten ve bilensin (İbn Mâce, Sıyâm, 48; ⇒ İbn Kayyim, Zâdü'l-Meâd, II, 52 ⇒ Ayrıca Bkz..Nevevî, el-Ezkâr) •  


  Kaynak ve Kısa Açıklamalar

 •   ✪ Ramazân-ı Şerîfte İftar Duaları Arapça veTürkçe Oruçlunun iftar vakti duaları
  Muaz ibni Zühre Radiyallâhu Anh anlatıyor: Bana ulaştı ki, Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem iftar ettiği zaman şu duayı okurdu:

  الَلَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

 • Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.
  Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum (Ebû Dâvûd Savm: 22)

 • Ramazân-ı Şerîfte İftar Duaları / Oruçlunun iftar vakti duaları
  Oruçlunun iftar vakti duası kabul olunacağından, o saatte dua etmesi de sünnettir.
  Nitekim:
  Mervan ibni Salim, ibni Ömer Radiyallâhu Anhümadan naklediyor: Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem orucunu açınca şöyle derdi:
  “Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) iftar ederken:
  ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ اْلاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

 • Zehebez zameu vebtelleti-l uruka vesebete-l ecru inşaAllah
  Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah sevap kesinleşti. (Ebû Dâvûd Savm: 22 ⇒ İbn Mâce, Sıyâm, 48)


  Abdullah bin Ömer`in (r.a.) rivayetine göre
  Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam, iftar vakitlerinde şu duayı sık sık tekrar ederlerdi:
  Allah’ım, Ya Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni af ve mağfiret eyle günahlarımı bağışla." İbni Mâce, Sıyam,48.


  Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle ifade buyururlar: "Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez." Tirmizi,Daavat,129.


  Bir hadis-i şeriflerinde oruçluyu, duası reddedilmeyecek üç kişi arasında zikreden
  Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyururlar:
  "Üç kişinin duası geri çevrilmez: Adaletle hükmeden hakimin, iftar edinceye kadar oruçlunun ve mazlumun. " İbni Mâce, Siyam:,48.


  Hadis-i şerifte bu manaya dikkat çekilir ve mü`minler duaya teşvik edilirler:
  "Ramazan`ın ilk gecesinde Cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir münadi seslenir:
  Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tevbe eden yok mu?
  Allah tevbesini kabul buyursun. Dua eden yok mu? Cevap verilsin.
  Kendisi için bir şey isteyen yok mu? isteği hemen karşılansın." Müsned, 4:22         Geniş Bilgi için Bkz...

 • Ramazân-ı Şerîfte İftar Duaları / Oruçlunun iftar vakti duaları
  Oruçlunun iftar vakti duası kabul olunacağından, o saatte dua etmesi de sünnettir. Nitekim: İbni Abbas (Radıyallahu Anhümâ)dan gelen rivayette ise Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) iftar vakti şöyle dua ederdi:
  اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْناَ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْناَ فَتَقَبَّـــلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السّــَمِيعُ الْعَـــلِيمُ

 • Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke Sumte's-semiu'l-âlim
  Allahım! Senin için oruç tuttum. Sana iman ettim. Sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim. Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz Sen, her şeyi işiten ve bilensin (İbn Mâce, Sıyâm, 48; ⇒ İbn Kayyim, Zâdü'l-Meâd, II, 52 ⇒ Ayrıca Bkz..Nevevî, el-Ezkâr)

 • Ramazân-ı Şerîfte Yapılacak Duaları / Oruçlunun Yapacağı Duaları
  3472- Zührî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Ramazan ayında bir kere “Sübhanallah” demek diğer aylarda söylenecek bin sübhanallah’tan daha üstün ve değerlidir.
  Ömer (Radıyallâhu Anh)’dan rivayete göre Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

 • Sünen-i İmam Tirmizi Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali Abdullah Parlıyan Dua Bölümü - Bölüm -62


 • “Ramazan-ı şerifte Allah-u Te’âlâ’yı zikreden affedilmiştir. Onda bir şey isteyen ise hüsrana uğramaz.” buyurdu.
  Beyhakî, Şu’abu’l-îman, No:3355, 5/235-236; ⇒ Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl: 8/464, No:23676 ⇒ Heysemî, Mecma’u’z-zevâid:3/143


  Âişe (Radıyallahu Anha)’dan rivayet edildiği üzere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Ramazânda her kim) tehlîl yahut tesbîh veya tekbîr getirecek olursa, (gün, gece) perde(si)yle örtününceye kadar sevabını yazmak üzere onları yetmişbin melek karşılar.
  Beyhakî, Şu’abu’l-îmân, no:3319, 5/212-213, ⇒ İbni Adiyy, el-Kâmil, 2/547-548 ⇒ Zehebî, el-Mîzân, 1/391 ⇒ Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr,1/437; ⇒ Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, no:23630, 8/455
  سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ اَكْبَرُ

 • SubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu Ekber
  Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür (Duanın Kaynak: Tirmizi: Daavat, 60)

  Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  “Herhangi bir Müslüman oruç tutar da, iftar anında:
  يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ اَنْتَ اِلٰهِى لٰا اِلٰهَ غَيْرُكَ اغْفِرْ لِى الذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ اِلاَّ الْعَظِيمُ

 • Yâ Azîm! Yâ Azîm! Ente ilahî lâ ilahe gayrukeğfirli’z-zenbe’l-azîm fe innehu lâ yeğfiru’z-zenbe’l-azîm illel azîm
  ‘Ey büyük (Allah)! Ey büyük (Allah)! Benim ilâhım ancak Sensin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak ki büyük günahı (Senin gibi) Büyükten başkası mağfiret edemez’ derse, mutlaka annesinin, kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır.
  Bunu çocuklarınıza öğretin, zira muhakkak bu, Allâh-u Te’âlâ’nın ve Rasûlü’ nün sevdiği bir kelimedir. Allâh-u Te’âlâ bununla (dua edenin) dünya ve âhiret işlerini yoluna koyar.”
  İbni Asakir, Tarih-u Medinet-i Dimeşk, No:6761, 54/238; ⇒ Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, No:24400, 8/614; ⇒ Ali el-Üchûrî, Fedâil-ü şehr-i ramazan, sh:128

  Abdullâh ibn-i Amr ibn-i Âs (Radıyallâhu Anhümâ) iftar açarken şu duayı yapardı:

 • الَلَّهُمَّ اِنىِّ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ اَنْ تَغْـــــفِرَ لىِ ذُنُـــوبِى


 • “Ey Allâhım! Her şeyi kaplayan rahmetinle benim için günahlarımı bağışlamanı diliyorum.” (İbni Mâce)


 • Ebu’l-Âliye (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: İftar vakti her kim:

 • اَلْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى عَلاَ فَقَهَرَ وَاْلحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى نَظَرَ فَخَبَرَ وَالْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى مَلَكَ فَقَدَرَ وَالْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى يُحْيِى الْمَوْتٰى
  يَا غَفَّــــــــارَ الذُّنُــــوبِ   ✪   يَا سَتَّارُ العُيُوبِ   ✪   يَا مُعْـتِـــــقَ الـرِّقَــــابِ   ✪   يَا اَرْحَــــمَ الرَّاحِمِيــــــنَ


 • Bütün hamdler, yüce ve kahreden; dilediğini zorla da olsa yaptıran Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur.
  Bütün hamdler, (her şeyi) görüp bilen Allâh-u Te’âlâ’ya aittir.
  Bütün hamdler, (her şeye) sahip ve gücü yeten Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur.
  Bütün hamdler, ölüleri dirilten Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur” derse, anasının onu doğurduğu günkü gibi günahlarından çıkar.

  ya gafferazzünub “Ey tüm günahları çokça bağışlayan!”
  Ya Settarul Uyubi Ey Hataları Örten
  ya Mu'tikarrikabi “Ey boyunları (cehennemden) âzâd eden!”
  ya erhamerrahimin “Ey merhametlilerin en merhametlisi!”

  Artık bunca müjdeyi duyan oruçlu kul, oruç saatlerini, özellikle de günahlarının dahi yazılmadığı iftara yakın anlarını zikir ve dua ile değerlendirmelidir.
  Nitekim: Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  “Şüphesiz ki Allâh-u Azze ve Celle hafeza (yazıcı) meleklerine: ‘Oruçlu kullarıma ikindiden sonra bir günah yazmayın’ diye vahyeder.” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl)

  أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ


  Eşhedü enlâilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. Estağfirullâhelazîm. Allâhümme innîes’elüke’l-cennete ve e‛ûzü bike minennâr
  “Ben şahitlik ederim ki Allâh’tan başka İlâh yoktur, yine şahitlik ederim ki Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlü’dür. Büyük Allâh’tan mağfiret talep ediyorum.
  Ey Allâhım! Gerçekten ben Senden cennetini istiyorum, cehennemden Sana sığınıyorum.”    

  Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap

      Konularına Göre Dua Fihristte ki Duaların Arapça ve Türkçe olarak   ✪   Resimleri / Fotoğrafları var idirmek için Tıklayın