ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Rasulullah Efendimizin (a.s) Yaptığı ve Tavsiye Ettiği Dualar Arapça ve Türkçe
Üzüntü ve Tasa Anında Okunacak Dualar


"...Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.
(Yusuf Suresi-64)

«Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!»
(Ali İmran Suresi-173)

Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden kurtar.
(Şuara Suresi 169)

Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, dedi.
(Kasas 24)

O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman:
Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler.
İnelillahi ve ineileyhi raciun
(Bakara Suresi 156)

(Ya'kub:)
Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arzediyorum...
(Yusuf Suresi-86)

Eyyub'u da (an). Hani Rabbine:
«Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin» diye niyaz etmişti.
(Enbiya Suresi 83)

Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! derler.
(Araf Suresi 47)

Biz zaten Rabbimize döneceğiz... Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al, dediler.
(Araf Suresi 126)

«Musa ve Harun'un Rabbi olan âlemlerin Rabbine iman ettik» dediler.
(Araf Suresi 121, 122.)

Onlar (Müminler ) de dediler ki:
«Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma!
86. Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!»

(Yunus Suresi 85-86) [1]Size ne oluyor da Allah yolunda ve mustazaf erkekler,kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? Onlar ki:
“Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir veli gönder, bize katından bir yardımcı gönder!” demektedirler.
(Nisa Suresi-75)

"...Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.
(Yusuf Suresi-64)
«Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!»
(Ali İmran Suresi-173)

Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden kurtar.
(Şuara Suresi 169)

Sa'd (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Balığın karnında iken, Zü'n-Nün'un yaptığı dua şu idi:
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine'z-zâlimin.
(Allahım! Senden başka ilâh yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih edirim. Ben nefsime zulmedenlerdenim.)"
Bununla dua edip de icâbet görmeyen yoktur."
Tirmizi, Daavât 85. (3500).

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
"Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) üzüntü sırasında şu duayı okurdu:
"Halim ve azim.Allah'tan başka ilah yoktur.
Büyük Arş'ın Rabbi Allah'tan başka ilah yoktur.
Kıymetli Arş'ın Rabbi, arzın Rabbi, Semâvât'ın Rabbi Allah'tan başka ilah yoktur."

Buhâri, Daavât 27, Tevhid 22, 23; Müslim, Zikr 83, (2730);
Tirmizi, Daavât 40, (8431); İbnu Mâce, Dua 17, (3883).

el-Hudri (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün Mescid'e girdi. Orada Ensâr'dan Ebü Ümâme (radıyallahu anh) denen kimse ile karşılaştı. Ona:
"Ey Ebu Ümâme, niçin seni namaz vakti dışında Mescid'de oturmuş görüyorum?" diye sordu.
"Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allah'ın Resülü" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber (aleyhissalatu vesselâm): "Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bunları okursan, Allah, senden sıkıntını giderir ve borcunu öder."
"Evet, ey Allah'ın Resülü, öğret!" dedim.
"Öyleyse, dedi, akşama çıktın mı sabaha erdin mi şu duayı oku:
"Allahım üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Aczden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çaImasından ve insanların kahrından sana sığınırım."
(Ebü Ümâme) der ki: "Ben bu duayı yaptım, Allah benden gamımı giderdi, borcumu ödedi."
Ebü Dâvud, Salât 367, (1555).
Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Fâtıma (radıyallâhu anhâ) Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek bir hizmetçi taleb etmişti. Resülullah ona: "Şu duayı oku(man senin için hizmetçi edinmenden daha hayırlı)" dedi:
"Allahım! Sen yedi semânın Rabbi, Arş-ı Âzam'ın Rabbisin.[2]


   Mealin alındığı:Kaynak:
[1]:Diyanet Vakfı Meali
[2]:DUANIN FAZİLETİ VE VAKTİ :KutubuSitte7300

Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)