ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Rasulullah Efendimizin (a.s) Yaptığı ve Tavsiye Ettiği Dualar Arapça ve Türkçe
Üç Yol Arkadaşı Mağarada kalınca Okuduakları Dualar

İbn Ömer'den (r.ahm.) nakledildiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur:
"Bir zamanlar üç kişi yolda giderlerken yağmura tutulmuşlar.
Bunlar hemen dağdaki bir mağaraya sığınmışlar.
Derken mağaranın ağzı, dağdan kopup düşen büyük bir kaya ile kapanmış.


Bunun üzerine birbirlerine:
Bakın, hayatınızda sırf Allah için işlediğiniz bir takım iyi ameller varsa onlar vasıtasıyla Allah'a dua ediniz.
Belki Allah bu kayayı açar! dediler.


Bunlardan birisi:
Allahım! Bilirsin ki benim, yaşlı ihtiyar anamla babam, bir karım ve bir kaç küçük çocuğum vardı.
Ben her gün onlar için koyunları otlatırdım.
Koyunları onların yanına sürüp getirdiğim zaman sütlerini sağar, evvela ana babamdan başlayarak çocuklarımdan önce onlara süt içirirdim.
Şu var ki bir gün ağaçlık beni uzağa götürmüştü de akşama kadar gelememiştim.
Geldiğimde de anam ile babamı uyumuş halde bulmuştum.
Her gün sağmakta olduğum gibi sütleri sağdım ve süt bakracını getirdim.
Baş uçlarında durdum.
Onları uykularından uyandırmaya kıyamıyor, anam ve babamdan önce çocuklara içirmeyi de istemiyordum.
Halbuki çocuklar ayağımın dibinde ağlaşıyorlardı.
Ta fecr doğuncaya kadar benim ve çocukların hâli devam etmişti.
Hiç şüphe yok sen pek iyi bilmektesin ki ben ana babama yaptığım bu derin hizmeti yalnız senin rızan için yapmıştım.
Şu kayayı bir parça arala da oradan gök yüzünü görelim! diye dua etti.


Bunun üzerine Allah kayayı araladı ve o delikten gökyüzünü gördüler.

Onlardan bir diğeri:
Allahım! Şu muhakkak ki benim amcamın bir kızı vardı.
Ben onu, erkeklerin kadınları sevmekte oldukları sevginin en şiddetlisi ile sevmiştim.
Ben kendisiyle evlenmek istedim. O, ben kendisine yüz dinar getirmedikçe kabul etmedi.
Ben bu parayı kazanmak için yoruldum. Nihayet yüz dinarı toplayıp amcamın kızına getirdim.
Bacaklarının önüne oturduğum zaman kız bana: Ey Allah'ın kulu! Allah'tan kork.
Mührü haksız yere açma! dedi.
Bunun üzerine ben de kalktım.
Sen pek iyi bilmektesin ki bu işi sırf senin rızan için yapmadığımı biliyorsun.

Bu kayadan bir delik aç dedi. Bunun üzerine Allah onlar için biraz daha açtı.
Öteki de: -Allahım! Ben bir ölçek pirinç mukabilinde bir işçi tutmuştum.
İşçi işini bitirdiği zaman: Bana hakkımı ver dedi. Ben de ona ölçeğini verdim.
Fakat o adam bunu istemedi, bırakıp gitti. Ben onu ekmeye devam ettim.
Nihayet ondan çobanlarıyla birlikte bir sürü sığır elde ettim.
Bir müddet sonra o işçi geldi ve: Allah'tan kork, benim hakkıma zulmetme dedi.
Ben: Şu sığırların ve çobanların yanına git ve onları al, dedim.
Bunun üzerine işçi: Allah'tan kork, benimle alay etme dedi.
Ben: Hayır seninle alay etmiyorum. v
Şu sığırları ve çobanlarını al, dedim. Bunun üzerine alıp götürdü.
Şüphesiz sen biliyorsun ki ben bunu senin rızanı talep için yaptım.
Bizim için deliğin kalanını da aç diye dua etti.
Allah onlar için mağaranın kalan deliğini de açtı."
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4926[1]

Ebu Bekr Sıddık (r.a.) şöyle anlatır:
Biz Mağarada iken başlarımızın üstünde (bizi aramağa gelen) müşriklerin ayaklarına baktım: "Ey Allah'ın Resulü! Bunlardan biri eğilip de iki ayağı hizasından baksa bizi muhakkak ayak hizasının altında görecektir" dedim. Allah Resulü (a.s.): Ey Ebu Bekr! Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi ne zannediyorsun? buyurdu.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4389[2]   Kaynak:
[1]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki..:ZİKİR, DUA, TEVBE VE İSTİĞFAR :
[2]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki..: SAHABELERİN FAZİLETLERİ

Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)