ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Kur'an-ı Kerimde Peygamberlerin Duaları Arapça ve Türkçe Şuayb (a.s.)’in Duaları

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
 • Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil-hakkı ve ente hayrul-fâtihîn
  Anlamı: “Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (Araf Suresi - 89)
  وَمَا تَوْف۪يق۪ٓي اِلَّا بِاللّٰهِۜ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبُ
 • Vemâ tevfîkî illâ billâhi ‘aleyhi tevek-keltü ve ileyhi ünîb
  Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim.” (Hûd Suresi - 88)


  Şuayb (a.s.)’ın peygamber gönderildiği toplum (Medyen halkı) fesada uğramış, sosyal düzeni bozulmuş, insan hakları ihlal edilir olmuştu; özellikle tartı ve ölçüde, alım ve satımda hile ve sahtekârlık doruk noktaya çıkmıştı.
  Allah’a ortaklar koşuyorlardı, çoğu mütekebbir insanlardı; özellikle ileri gelenleri, toplumun azgınları Peygamberin davetine icabet etmediler, peygamberi yalanladılar, yalanlamakla kalmadılar, peygamberi ve iman edenleri, kendi putperest dinlerine dönmedikleri takdirde taşlayacaklarını ve ülkelerinden çıkaracaklarını söylediler.
  İşte böyle bir ortamda kavminin hidayete yanaşmadığını anlayan Şuayp (a.s.); kavminin teklifini kabul etmedi, Allah’a güvendiğini ve O’na yöneldiğini, başarısının ancak
  Allah’ın yardımı ile mümkün olduğunu bildirdi, yüce Allah’a yalvardı, kavminin azgınlarını cezalandırması için dua etti,
  Allah da peygamberinin duasını kabul etti ve Medyen halkını korkunç bir gürültü ve deprem ile helâk etti. (Araf Suresi - 85–93 (Hûd Suresi - 84–95)
  Şuayb Peygamberin Hayatı Kısaca :
  Hz. Şuayb, Eyüp (a.s)’den sonra gönderilen peygamberdir.
  Soyunun Hz. İbrahim (a.s)’e dayandığı rivayet edilen peygamber, Arabistan yarımadasının hicaz bölgesinde yaşamıştır.
  Medyen ve Eyke kavmine gönderilen Şuayb (a.s),
  Musa (a.s)’ın kayınpederidir. Kavmini Allah’ın varlığına ve birliğine davet eden peygamberin kavmi de yine putperestlikte sınır tanımayan bir kavimdi.
  Yol üstünde durup, yabancı insanların yolunu değiştirme, tartıda hile yapma gibi kötü özellikleri barındıran kavme peygamber olarak gönderilen Şuayb (a.s), kavminin bu sapkınlıklarından dönmeleri için tavsiyelerde bulunmuştur.
  Salih (a.s)’in soyuna dayanan bir soydan geldiği rivayet edildiği gibi Lût (a.s)’un kızının torunu olduğu da bildirilen haberler arasında yer almaktadır.
  Eyke kavminin sapkınlığından dönmeleri için dua eden Şuayb (a.s)’ın nasihatlerine kulak asılmamasından sonra
  “Yâ Rabbî! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın.
  ” Şeklinde dua eden peygamberin duasına icabet edilmiş ve kavmi bir zelzele ile helak olmuştur.
  Bu helak olma olayından sonra kendisine iman edenlerle birlik Medyen tarafına hicret eden Şuayb (a.s) daha sonra Musa (a.s)’nın hayatında da zikredilmiştir.


 • Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
 • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)