Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe
ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
click to collapse contents
 

Şayet sana şeytandan bir kışkırtma (şeytani bir dürtü) gelecek olursa, hemen Allah’a sığın (Fussilet Suresi - 36)


Hâris el-Eş'ari (r.a)’den nakledilen bir hadisi şerifte Rasülullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:
“…Allah size, Allah'ı zikretmenizi emretti. Bunun da misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip, düşmandan kendini korur. Kul da böyledir. Şeytana karşı kendisini sadece Allah’ı zikretmekle koruyabilir."[Tirmizi, Emsal, 3, (2867)]


Şeytandan Şeytanın Vesveselerinden Korunmak için Okunacak Dualar


1 - ) ★ ⇒   Şeytandan ve Şeytani Vesveselerinden Korunmak için Okunacak Dualar

أَعُوذُ باِلله ِمنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخهِ وَ نَفَثِهِ

 • “Kovulmuş şeytandan, onun sıkıştırmasından (hemz), üfürmesinden (nefh) ve üflemesinden (nefs) Allah’a sığınırım. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 29114)


 • 2 - ) ★ ⇒   Şeytandan ve Şeytani Vesveselerinden Korunmak için Okunacak Dualar

  Resulullah (s.a.v.) duanın ardından şu sözlerle Allah’a sığınırdı:
  أَعُوذُ باِللهِ السَّمِيعِ الْعَليِم ِمِنَ الشَّيْطاَنِ

 • Ardından: Bazen bunu şu şekilde okurdu: “şeytan’dan, her şeyi işiten ve her şeyi bilen Allah’a sığınırım.” • 3 - ) ★ ⇒   Şeytandan ve Şeytani Vesveselerinden Korunmak için Okunacak Dualar

  بِسْمِ ا لله وَ الصّلاَةُ والسّلاَمُ عَليَ رَسُولِ اللهِ، الّلهُمّ اِنِّي اَسْأاُكَ مِنْ فَضْلِكَ، الّلهُمّ اَعْصِمْنِي مِنَ الشّيْطانِ الرّجِيمِ

 • Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es’eluke min fedlike, allahumme e’sımni mineşşeytanirracim
  “Allah(c.c.)’ın adıyla, Allah(c.c.) Resulune salat ve selam olsun. Allah(c.c.)’ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allah(c.c.)ım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru.” (Buhari, teheccüd: 25) • 4 - ) ★ ⇒   Şeytandan ve Şeytani Vesveselerinden Korunmak için Okunacak Dualar

  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
  بسم الله بسم الله بسم الله
  اَعُوذُ بِعِزَّةِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ماَ أَجِدُ وَأُخاُذُرِ مِنْ وَجعِي هذاَ
  أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَآمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ  Eûzü bikelimâtillahi’ttâmmâti min şerri mâ Khalâka
  “Allah’ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınıyorum.”
  "Bismillah, Bismillah, Bismillah, eûzü bi izzeti'llâhi ve kudratihî min şerri mâ ecidü ve uhâziru min vecaî hâzâ
  Allah'ın ismiyle,Allah'ın ismiyle,Allah'ın ismiyle, Vücudumda duyduğum ağrının şerrinden ve sakındığım,korktuğum şu acıdan ve ağrıdan Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım
  Ü’îzükümâ bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve haammetin. Ve min külli ‘aynin laammetin Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım

  ⇒ Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, VIII ⇒ İbn Mâce, Tıb, 36; ⇒ İbn Hıbbân, Edıye, No. 1012-1013

  5 - ) ★ ⇒   Şeytandan ve Şeytani Vesveselerinden Korunmak için Okunacak Dualar

  رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
  وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

 • Rabbi euzü bike min hemezeti’ş-Şeyatin ve euzü bike Rabbi en yahdurun
  Rabbim, şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. (Müminun Suresi - 97-98) • Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir)
  6 - ) ★ ⇒   Şeytandan ve Şeytani Vesveselerinden Korunmak için Okunacak Dualar

  بِسْمِ الله، الّلهُمّ اِنّي اَعُوذ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ

 • “Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi”
  “Allah(c.c.)’ın adıyla, Allah(c.c.)ım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım.” (İbni Mace, Teharet: 9)

  Tuvaletlerin, çöplüklerin, hamamların, kabirlerin, harabelerin cinlerin ve şeytanların meskenleri mahiyetinde çok uğradıkları ve konakladıkları yerlerdir. “Rasülullah (s.a.v) kazâyı hâcet için helâya girdiği zaman şu duayı okurdu:
  “Allahümme inni euzü bike mine'lhubsi ve'l-habais. (Allahım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırım.”(Buhâri, Vüdu, 9) • Peygamber Efendimiz, Ebu Hureyre (r.a)’den nakledilen hadisi şerifte, şöyle buyurmaktadır:
  “Her kim: ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu la-şerike leh, lehü'l mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir.’ duasını, bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzat etmiş gibi sevàp verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder." (Buhâri, Daavât, 54)


  "Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse, şeytan (avenelerine): “Size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok!” der. Ama kişi, eve girerken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avenelerine): "Akşam yemeğine kavuştunuz, ama burada gecelemeniz mümkün değil!” der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken "Bismillah!" diyerek Allah'ı zikretmezse, şeytan (avenelerine): “Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!” der.”[Müslim, Eşribe, 103, (2018); Ebu Davud, Et'ime, 16, (3765)]


  “Evinden çıkınca kim: “Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah'tandır.” derse kendisine: “İşine bak, sana hidâyet verildi, kifâyet edildi ve korundun da” denir, ondan şeytan yüz çevirir.”[Tirmizi, Daavât, 34, (3422)]


  “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar.”[Müslim, Misâfirin, 212, (780)]


  “Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlukâtının şerrine karşı, beni himâye et! Et ki, hiçbirisi, üzerime âniden saldırmàsın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur; ilah olarak sâdece sen varsın.” [Tirmizi, Daavât, 96, (3518)]


  Uykuda Korkunca
  İmam Malik’ten rivayet edildiğine göre, Hâlid İbnu Velid (r.a), Hz. Peygambere: “Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)” diye sordu. Hz. Peygamber (s.a.v) ona şu duayı okuması tavsiyesinde bulundu: “Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile Onun gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beraberliklerinden Allah'a sığınırım, de!” [Muvatta, Şiir, 9, (2, 950)]


  Muavvizeteyen (Nas ve Felak Sureleri)
  Cinlerin şerrinden kurtulmak için de, Hz. Peygamber (s.a.v)’in, Felak ve Nas Surelerini okuduğu, ashabına ve bizzat Hz. Aişe validemize de okumayı tavsiye ettiği bildirilmektedir.
  Hz. Âişe (r.a)’den rivayet edilen bir hadis şöyledir:
  “Hz. Peygamber (s.a.v) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı bana emrederdi.”(Buhari, Fezâilü'l-Kur'ân, 14)


  De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım! (FELAK SURESİ -1-5)  De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım! (NAS SURESİ - 1- 6)  Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim! (Mü'minun Suresi 97-98)

     Daha Fazlası için Tıklayın  Eraykitap Web Sitesi Konularına Göre Dua Fihristi Meali Alfabetik / A'dan / Z'ye / Sırasına Göredir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
  Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Ede + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır