ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
  ✪   Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe
"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
click to collapse contents
 

  ✪   Ezan Okununca   Okunacak Dualar   ✪   Arapça ve Türkçe
اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ﴿﴾ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ﴿﴾ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّافِعَةَ ﴿﴾ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ ﴿﴾ إَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ   ✪  
 • Latince okunuşu :
  Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd
  Türkçe Meali (anlamı)

  Bu tam davetin ve kılınacak namazın sahibi olan Allah’ım! Muhammed’(a.s)'ma vesîle makamını ve fazileti ikram eyle. O’na vaat ettiğin Makam-ı Mahmud’u ihsan eyle. Kesinlikle Sen Sözünden Dönmezsin
  Buhârî Ezan: 8 ✪ Müslim Salat 11 (384) ✪ Tirmizi Namaz Bölüm: 157 Ezanı Dinleyennin Yapacağı Bir Dua ✪ İbn Mâce Ezan: 4 •  


  Kaynak ve Kısa Açıklamalar

  Ezanı İşiten Müslüman Ne Söylemeli ?

  Sa’d b. ebî Vakkâs (r.a.)’den rivâyete göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle demiştir:
  Her Kim Müezzinin Ezan Okurken “Eşhedü en la ilahe illallah” dediğini işitince şöyle derse, o kimsenin günahları bağışlanır.
  وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ و َ حْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه،ُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ
  رَضِيتُ بِاللهِ رَباًّ،وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، بِالإِسْلاَمِ دِيناً
  رَبِّ اغْفِرْ ليِ   ✪   رَبِّ اغْفِرْ ليِ

  Her kim müezzinin ezan okurken “eşhedü en la ilahe illallah” dediğini işitince
  ve ene eşhedu en la ilahe illallahu vahdehu la şerîkeleh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu
  Raditü billahi Rabben ve bi Muhammedin rasûlen ve bil islâmı dinen Rabbiğfili Rabbiğfili
  derse günahları bağışlanır. (Müslim, Salat: 7; İbn Mâce, Ezan: 4)
  Ben Allah’tan başka ilah olmadığına sadece tek olan Allah’ın var olduğuna ve onun da ortağı olmadığına inanır ve şahidlik ederim ve yine şahidlik ederim ki Muhammed o Allah’ın kulu ve Rasûlüdür.
  Rab olarak Allah’tan ben razıyım, elçi olarak Muhammed’in olmasından da razıyım. Rabbim beni Bağışla Bağışla

  Ben hayat tarzı olarak ta İslam dininden razıyım, elçi olarak Muhammed’in olmasından da razıyım ben, hayat tarzı olarak ta İslam dininden razıyım ben, hoşnudum ben. Rabbim! Beni bağışla, Rabbim beni bağışla.
  Müslim 386/13, Tirmizi 210 ⇒ Müslim, Salat: 7⇒ İbn Mâce, Ezan: 4 ⇒ Müslim 386/13 [1]


  Sonra ezanı işiten kişi, müezzinin dediğini tekrarlar ancak, müezzin:
  −“Hayye ale’s-Salâh” ve “Hayye ale’l-Felâh” dediğinde:
  لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ


  “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” der. [2]  Ezanı İşiten Kişi Ezanı Tekrar Eder

  Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Müezzin, اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ dediği vakit sizden biriniz, اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ der.

  Sonra müezzin, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ dediğinde o da, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ der.

  Sonra müezzin, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوُلُ اللهِ dediğinde o da, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوُلُ اللهِ der.

  Sonra müezzin, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ dediğinde o da, لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ der.

  Sonra müezzin, حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ dediğinde o da, لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ der.

  Sonra müezzin, اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ dediğinde o da, اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ der.

  Sonra müezzin, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ dediğinde, o da kalbinden, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ derse, cennete girer.”

  Müslim 385/12

 • Daha Geniş Bilgi için Bkz...Hadisler.com


 • 211- Câbir b. Abdillah (r.a.)’den rivâyete göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim müezzinin okuduğu ezanı dinledikten sonra:

  اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ﴿﴾ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّافِعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ إَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

  Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd
  derse kıyamet günü ona şefaat helal olur.
  Müslim, Salât 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 36; Tirmizî, Menâkıb 1; Nesâî, Ezân 37. Buhârî, Ezan: 8; İbn Mâce, Ezan: 4

  Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin [3]  Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre,
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyin.
  Sonra bana salâvat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salâvat getirirse, Allah buna karşılık ona on defa salât eder.
  Daha sonra benim için Allah’tan vesîleyi isteyin.
  Çünkü vesîle, cennette Allah’ın kullarından bir tek kuluna lâyık olan bir makamdır.
  O kulun ben olacağımı umuyorum. Benim için vesîleyi isteyen kimseye şefatim vâcip olur.
  (Müslim, Salât 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 36; Tirmizî, Menâkıb 1; Nesâî, Ezân 37)


  اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  “Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât ve selâm edin. Çünkü nerede olsanız salât ve selâmınız bana ulaşır.” [(Ebû Davud, Menâsik: 97.) ]

  “Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır; ümmetimin selâmlarını bana ulaştırırlar.” [(Müstedrek, 2:456, no. 3576.)]

  212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.” (Ebû Dâvûd, Salat: 35) [4]

  [1]: İmam Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan:Namaz Bölümleri..:Bölüm: 156 EZANI İŞİTEN MÜSLÜMAN NE SÖYLEMELİ?
  Buhârî Ezan: 8 ✪ Müslim Salat 11 (384) ✪ Tirmizi Namaz Bölüm: 157 Ezanı Dinleyennin Yapacağı Bir Dua ✪ İbn Mâce Ezan: 4

  [2]: Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan:Namaz Bölümleri..:Bölüm: 156 Ezanı İşiten Müslüman ne Söylemeli
  [3]: İmam Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan:Namaz Bölümleri..:Bölüm: 157 EZANI DİNLEYENİN YAPACAĞI DEĞİŞİK BİR DUA
  [4]: İmam Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan:Namaz Bölümleri..:Bölüm: 158 EZANLA KAMET ARASINDA YAPILAN DUA MUTLAKA KABUL OLUR


  Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap

      Konularına Göre Dua Fihristte ki Duaların Arapça ve Türkçe olarak   ✪   Resimleri / Fotoğrafları var idirmek için Tıklayın