ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
EZANI İŞİTEN MÜSLÜMAN NE SÖYLEMELİ?


210- Sa’d b. ebî Vakkâs (r.a.)’den rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle demiştir: Herkim, müezzini işittiğinde şöyle derse, o kimsenin günahları bağışlanır.
وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ و َ حْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه،ُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَباًّ،وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، بِالإِسْلاَمِ دِيناًHer kim müezzinin ezan okurken “eşhedü en la ilahe illallah” dediğini işitince
ve ene eşhedu en la ilahe illallahu vahdehu la şerîkeleh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Radiytü billahi Rabben ve bi Muhammedin rasûlen ve bil islâmı dinen
derse günahları bağışlanır. (Müslim, Salat: 7; İbn Mâce, Ezan: 4)


Ben Allah’tan başka ilah olmadığına sadece tek olan Allah’ın var olduğuna ve onun da ortağı olmadığına inanır ve şahidlik ederim ve yine şahidlik ederim ki Muhammed o Allah’ın kulu ve Rasûlüdür. Rab olarak Allah’tan ben razıyım, elçi olarak Muhammed’in olmasından da razıyım. Ben hayat tarzı olarak ta İslam dininden razıyım, elçi olarak Muhammed’in olmasından da razıyım ben, hayat tarzı olarak ta İslam dininden razıyım ben, hoşnudum ben. Rabbim! Beni bağışla, Rabbim beni bağışla. Müslim 386/13, Tirmizi 210: [1]Sonra ezanı işiten kişi, müezzinin dediğini tekrarlar ancak, müezzin:
−“Hayye ale’s-Salâh” ve “Hayye ale’l-Felâh” dediğinde:
لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” der.[2]

211- Câbir b. Abdillah (r.a.)’den rivâyete göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim müezzinin okuduğu ezanı dinledikten sonra:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ﴿﴾ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّافِعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ إَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd derse kıyamet günü ona şefaat helal olur.
Müslim, Salât 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 36; Tirmizî, Menâkıb 1; Nesâî, Ezân 37. Buhârî, Ezan: 8; İbn Mâce, Ezan: 4

Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin [3]
Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyin.
Sonra bana salâvat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salâvat getirirse, Allah buna karşılık ona on defa salât eder.
Daha sonra benim için Allah’tan vesîleyi isteyin.
Çünkü vesîle, cennette Allah’ın kullarından bir tek kuluna lâyık olan bir makamdır.
O kulun ben olacağımı umuyorum. Benim için vesîleyi isteyen kimseye şefatim vâcip olur.
(Müslim, Salât 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 36; Tirmizî, Menâkıb 1; Nesâî, Ezân 37)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.” (Ebû Dâvûd, Salat: 35) [4][1]: İmam Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan:Namaz Bölümleri..:Bölüm: 156 EZANI İŞİTEN MÜSLÜMAN NE SÖYLEMELİ?
[2]: www.hadisler.com
[3]: İmam Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan:Namaz Bölümleri..:Bölüm: 157 EZANI DİNLEYENİN YAPACAĞI DEĞİŞİK BİR DUA
[4]: İmam Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan:Namaz Bölümleri..:Bölüm: 158 EZANLA KAMET ARASINDA YAPILAN DUA MUTLAKA KABUL OLUR

Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)