ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Rasulullah Efendimizin (a.s) Yaptığı ve Tafsiye Ettiği Dualar Arapça ve Türkçe Abdest Bitine Okunacak Dualar

Nu'man İbnu Beşîr (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
"Dua ibadetin kendisidir" buyurdular ve sonra şu âyeti okudular.
(Meâlen): "Rabbiniz: ''Bana dua edin ki size icâbet edeyim.
Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir" buyurdu." (Mü'imin suresi 60).
Tirmizî,efsir,(2973); Ebû Dâvud, Salât 358, (1479). Metin Tirmizî'ye aittir.[1]

Ebu Said (R.a) anlatıyor:
"Resülullah (S.a.v) buyurdular ki:
"Kim abdest alıp: "Sübhâneke Allahümme ve bihamdike estağfiruke ve etübu ileyke.
(Rabbim seni tenzih ederim, Allah'ım hamdim sanadır, senden bağışlanmak isterim, tevbem de sanadır)" derse,bu bir kâğıda yazılır, sonra bir mühür üzerine nakşedilir, sonra da Arş'ın altına kaldırılır ve Kıyamete kadar (mühür) kırılmaz.''
Rezin tahric etmiştir. Kütüb-i Sitte, 3560


سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

 • Subhaneke Allahumme vebi hamdik Eşhedu ellâ İlahe İllâ Ente Estağfiruke ve etubu İleyk
  “ Allah’ım sana hamdederek Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden bağışlanma diler ve Sana tevbe ederim ”

 • Güzelce abdest aldıktan sonra
  "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü"
  diyene
  cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer. Müslim Temizlik 234 [2]

 • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

 • Eşhedü en lâ ilahe illallahu vahdehû la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülühü
  Ben şâhitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Resuludur.


 • Ömer b. Hattâb (r.a.)’den rivâyet edilmiştir:
  Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  “Kim abdestini güzelce alır ve sonunda;

  Eşhedü en lâ ilahe illallahu vahdehû la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühü. Allahümecalnî minettevvabîne vecalnî minel mutetahhirîn”

  Ben inanır ve şâhidlik yaparım ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur.
  Yine inanırım ki Muhammed O’nun kulu ve Resuluıdur.
  Allah’ım! beni tam tevbe edenlerden ve tertemiz temizlenenlerden eyle.
  derse kendisine Cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan içeri girer.
  (Nesâî, Tahara: 109; İbn Mâce, Tahara: 60)[3]

  اَللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنيِ مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

 • Allâhümme'c-alni minettevvâbîne vec-alnî mine'l-mütatahhirîne
  Allah’ım! beni Tevbe edenlerden ve beni tertemizlenenlerden kıl (eyle)


 • اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّاب۪ينَ وَاجْعَلْن۪ى مِنَ الْمُتَطَهِّر۪ينَ وَاجْعَلْن۪ى مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ

 • Allâhümme'c-alni minettevvâbîne vec-alnî mine'l-mütatahhirîne Allâhümme'c-alni min ibadikes Salihin
  Allah’ım! beni Tevbe edenlerden beni tertemizlenenlerden ve beni Senin salih kullarından kıl (eyle) • Abdesti Tamamladıktan Sonra Okunacak Dualar
  "Eşhedü en lâ ilahe illâîlâhu vahdehû lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlühu.
  Allâhümme'c-alni minettevvâbîne vec-alnî mine'l-mütatahhirîne
  sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilahe illâ ente estağfiruke ve et'ubü ileyke.


  (Allah'dan başka bir İlâh olmadığına yalnız O'nun var olduğuna şâhid­lik ederim. O'nun ortağı yoktur. Yine şâhidlik ederim ki Muhammed O'­nun kuludur ve Peygamberidir. Allah'ım! Beni tevbe edicilerden kıl ve beni temizlenip pâk olanlardan yap. Sana hamd ederek Seni noksanlıklar­dan tenzih ederim. Şâhidlik ederim ki, Senden başka İlâh yoktur. Senden mağfiret dilerim ve Sana sığınıp tevbe ederim."

  73- Ömer b.El-Hattab'dan (Radıyaîlarm Anh) bize rivayet edildiğine göre demiştir ki,
  Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Kim abdest alır da:
  "Eşhedü en lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühu"
  (Allah'dan başka İlâh olmadığına, yalnız O var olduğuna şâhidlik'ederim. O'nun ortağı yoktur. Ve Şâhidlik ederim ki, Muhammed O'nun kuludur ve Peygamberidir) derse, Cennetin sekiz kapısı ona açılır, hangisin­den isterse (cennete) girer."

  74- Yukarki hadîsi Tirmizî rivayet etmiş ve:
  "Allâhümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minelmütatahhirîne
  (Allah'ım! Beni tevbe edicilerden kıl ve beni temizlenip pâk olanlardan yap) "sözlerini ilâve etmiştir. Nese'î de," Gece-gündüz İşleri" bölümünde ve başkası zayıf bir isnadla:
  "Sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illâ ente estağ­firuke ve etûbu ileyk
  (Allah'ım, Sana hamd ederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Sen­den başka İlâh Yoktur.
  Senden mağfiret dilerim ve Sana tevbe ederim), şeklinde rivayet etmişlerdir.)
  75- İbni Ömer'den (Radıyallahu Anh) bize rivayet edildiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
  "Kim abdest alır da sonra:
  Eşhedü en lâ ilahe illâlîahu ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlühu
  (Allah'dan başka ilâh olmadığına şâhidlik ederim ve yine şâhidlik ederim ki, Muhammed Allah'ın kuludur ve Peygamberidir), sözlerini konuşmadan önce söylerse, iki abdest arasındaki günahları bağışlanır."

  76- Enes'den bize rivayet edildiğine göre,
  Peygamber Sallallahu Aley­hi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
  "Kim abdesti güzelce alır da ve sonra üç defa:
  Eşhedü en lâ ilahe illâllahu vahdehû lâ şerike lehu ve eşhedü enne mu-hammeden abduhû ve rasûlühu
  (Şahidlik ederim ki, Allah'dan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır O'nun ortağı yoktur. Yine şahidlik ederim ki Muhammed Allah'ın kuludur ve Peygamberidir) derse, Cennet kapıları ona açılır ve hangisinden dilerse girer"
  "Eşhedü en lâ ilahe illallah" sözünün üç defa tekrar edilmesi, İbni Sünnî'nin kitabında,
  Osman b.Affan'dan (Radıyallahu Anh) zayıf bir is-nadla rivayet edilmiştir.
  Şeyh Nasru'l-Makdisî şöyle demiştir: İnsan bu anılan zikirlerle beraber:
  "Allâhümme vesellim ala muhammedin ve ala âli muhammedin"
  (Allah'ım, Muhammed'e ve O'nun âline rahmet et ve selâmet ver) söyler,
  bu zikirleri kıbleye dönük olarak ve abdesti tamamladıktan sonra söyler.[4]

 • ***

  ________________ oOo _________________

  Kaynak::
  [1]:DUANIN FAZİLETİ VE VAKTİ :KutubuSitte7300
  [2]:Temizlik 6- Abdesti Müteakib (Okunması) Müstahab Olan Dualar Babı Sahih-i müslim Ahmet Davudoğlu Hadis no 234
  [3]:Sunen-i İmam Tirmizi Tercume:Abdullah Parlıyan..:Taharet (Temizlık) Bölümü 41 ABDESTTEN SONRA HANGİ DUA OKUNACAK?:
  [4]Darul Kitap İslam Ansiklopedisi:Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi: Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları (Gece ve gündüz okunacak dualar)
  Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
 • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)